Top

Acţiunea având ca obiect contestarea măsurii disciplinare aplicată potrivit art. 39 raportat la art. 4 din ordinul nr. 538/2001 emis de O.N.C.G.C. . Natura juridică a acţiunii este de contencios administrativ.

Reclamanţii N.I. şi alţii au formulat contestaţie împotriva procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunii disciplinare cu avertisment aplicată pârâtului N.D., persoană fizică autorizată potrivit ordinului nr. 538/2001, solicitând înlocuirea acestei sancţiuni cu sancţiunea retragerii certificatului de autorizare.

Judecătoria Feteşti, prin sentinţa civilă nr. 25 din 10 ianuarie 2007 şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea O.N.C.G.C., având în vedere dispoziţiile art.53 din Ordinul nr. 538/2001.

Împotriva acestei soluţii, în termen legal au declarat recurs reclamanţii N.I. şi alţii.

Recursul declarat este fondat.

Potrivit art. 1 din Ordinul nr. 538/2001 persoanele fizice ce pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate din domeniile cadastru, geodezie şi cartografie pe teritoriul României sunt autorizate de oficiul naţional sau oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie.

În aceste condiţii între autoritatea publică competentă şi persoana fizică beneficiară a autorizării ia naştere un raport juridic de drept administrativ, în temeiul căruia potrivit art.39 raportat la art.41 din Ordinul nr. 538/2001 persoana fizică poate răspunde disciplinar.

Fiind vorba de contestarea unui proces-verbal de constatare şi aplicare a unei sancţiuni disciplinare în derularea unui raport juridic administrativ, cauza având un astfel de obiect este de contencios administrativ, competenţa de soluţionare revenind tribunalului, ca instanţă de fond, potrivit art.2, pct. 1, litera „d” din Codul de procedură civilă.

Etichete: