Top

Competenţe.

Sindicatul Invăţământ Tutova a chemat în judecată Consiliul Local al comunei Epureni, judeţul Vaslui, pentru a fi obligat la plata cheltuielilor de transport ”la şi de la” locul de muncă, datorate conform art.104 alin.3 din Legea nr.128/1997.

În interpretarea art.3 din Legea nr.168/1999 şi art.243 alin.1 codul muncii rezultă că obiectul litigiului nu este un conflict de muncă, între cadrele didactice şi pârâtul Consiliul Local nu există raporturi de muncă.

Competenţa de soluţionare a pricinii revine judecătoriei ca instanţă de prim grad conform art.1 pct.1 cod procedură civilă.

Decizia civilă nr.242/14.09.2004

Contestatorul îndeplineşte funcţia de preşedinte al Cooperativei de Consum Ciorteşti, fiind sancţionat prin decizia nr.58/2003 emisă de FEDERALCOOP IAŞI pentru abateri disciplinare cu reducerea de 10% a salariului, pe o perioadă de 3 luni (art.264 lit. a Codul muncii).

Aplicarea sancţiunii disciplinare este dată conform art.33 din Legea nr.109/1996 în competenţa Adunării Generale şi nu autorităţii ierarhice, decizia fiind nulă.

Decizia civilă nr. 129/25.07.2004

Etichete: