Top

Soluţionarea litigiilor în care sunt implicaţi A.J.F.P.S. prin prisma O.G. nr.26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile, competenţă.

Tribunalul Vaslui prin sentinţa civilă nr.51/C/2004 a admis excepţia necompetenţei materiale invocate de pârâta A J V P S Vaslui, declinând competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de B.V. şi P.F. în favoarea Judecătoriei Vaslui, motivat de faptul că regimul juridic al A J V P S este guvernat de dispoziţiile O.G. nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, iar ordonanţa nu distinge între hotărârile luate în legătură cu organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi cele privind aplicarea unei sancţiuni, pentru a putea reţine că hotărârile de sancţionare ar avea caracterul unor acte administrative, cenzurabile de instanţa de contencios – administrativ.
Curtea a admis recursul reclamanţilor, considerând că interpretarea primei instanţe contravine dispoziţiilor art. 116 din Constituţia României, potrivit căruia A J V P S, ca autoritate administrativă, autonomă, cu competenţă exclusivă delegată de stat în domeniul vânatului şi pescuitului sportiv, actele sale şi ale subunităţilor teritoriale, in măsura în ca¬re sunt acte de autoritate, cum este cazul în speţă, îndeplinesc condiţia de a fi socotite acte administrative.
Decizia nr.445/11.10.2004

Etichete: