Top

Angajarea răspunderii comitentului trebuie să fie circumscrisă unor limite raţionale , ea neputând fi reţinută în situaţiile în care se dovedeşte că acesta a luat măsurile necesare pentru preântâmpinarea faptei păgubitoare a prepusului

Prin sentinta penala nr. 63 din 22 februarie 2007, pronuntata de Judecatoria Urziceni, în baza art.37 din Legea 90/1996 cu aplicarea art. 40 din Legea 90/1996 republicata cu art.13 Cod penal, a condamnat pe inculpatul P. C. la 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 178 alin. 2 Cod penal, a condamnat pe acelasi inculpat la 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 33-34 Cod penal, inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 861 Cod penal, 862 Cod penal, a dispuse suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 4 (patru) ani.

A obligat în solidar pe inculpat si partea responsabila civilmente S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni, catre partile civile D. M., D.C., D. D., la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune materiale.

A obligat pe inculpat în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni catre aceleasi parti civile la plata sumei de 60.000 lei reprezentând daune morale.

A obligata în solidar pe inculpat si partea responsabila civilmente S.C. „MART PLAST” SRL-Urziceni câtre partea civila Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, la plata sumei de 5.871,10 lei cu dobânzile aferente reprezentând cheltuieli de spitalizare.

În baza art. 191 alin. 3 Cod procedura penala, a obligat pe inculpat în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni la 600 lei cheltuieli judiciare câtre stat.

Onorariu aparator din oficiu a fost avansat din fondurile Ministerului de Justitie.

În baza art. 193 alin. 4 Cod procedura penala, a obligat pe inculpat in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni catre partea civila D. M. la plata sumei de 1.108 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În argumentarea sentintei pronuntate, prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt.

În ziua de 16 august 2006, inculpatul P. C., angajat al SC „MART PLAST”SRL, prin nerespectarea normelor de protectie a muncii, în manevrarea unui dispozitiv de insuflat aer fara sa ia masuri de prevedere, a pozitionat furtunul de aer sub presiune în partea dorsala a victimei D. P.

Astfel, i-a provocat victimei grave leziuni interne ce au condus la deces, în conditiile în care, prin prisma experientei la locul de munca si a instructajului periodic privind normele tehnologice si de securitate a muncii trebuia si putea sa prevada consecintele.

Împotriva acestei hotarâri au declarat apel, în termen, inculpatul P. C., partea responsabila civilmente, S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni si partile civile , D. M., D.C. si D. D.

Dintre apelanti doar , S.C. „MART PLAST” SRL a depus în scris motivele de apel, criticând sentinta primei instante pentru nelegalitate si netemeinicie.

Apreciaza ca nu se justifica obligarea solidara a societatii angajatoare cu inculpatul, la repararea prejudiciilor, fapta nefiind comisa în legatura cu functiile încredintate si nefiind îndeplinite astfel conditiile prevazute de art. 1000 alin. 3 Cod civil.

Se sustine, de asemenea, ca inculpatului i s-a facut instructajul atât din punct de vedere tehnologic, cât si din punct de vedere al protectiei muncii, aspect de altfel recunoscut prin declaratiile date, fapta acestuia constituindu-se într-un abuz în folosirea utilajelor societatii.

În sustinerea orala a motivelor de apel, atât inculpatul cât si partile civile au precizat ca vizeaza doar latura civila a cauzei si anume, cuantumul daunelor morale.

În acest sens, partile civile apreciaza daunele morale neîndestulatoare fata de suferinta efectiva produsa .

În schimb, inculpatul, dimpotriva, considera cuantumul daunelor morale acordate exagerat, cu atât mai mult cu cât sotia victimei si-a refacut viata.

Tribunalul, examinând sentinta atacata, actele dosarului, în raport de criticile formulate si din oficiu, sub toate aspectele, conform art. 371, alin. 2 Cod procedura penala, constata ca apelul declarat de parte responsabila civilmente este întemeiat pe urmatoarele considerente:

Potrivit art. 24, alin. 3 Cod procedura penala poate fi chemata în procesul penal, în calitate de parte responsabila civilmente doar persoana care raspunde, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta inculpatului.

Cazurile de raspundere pentru altul sunt cele prevazute în art. 1000 Cod civil, situatia apelantei neintrând în nici unul dintre aceste cazuri.

Astfel, din probele cauzei rezulta, indubitabil, ca la data de 16 august 2005, inculpatul era angajat la S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni, iar în momentul comiterii faptei se afla la serviciu folosindu-se de un utilaj al societatii. Aceste aspecte nu sunt însa suficiente pentru a angaja raspunderea civila a societatii angajatoare în conformitate cu dispozitiile art. 1000 Cod civil.

Si aceasta întrucât aceleasi probe dovedesc ca inculpatul nu a comis infractiunea de ucidere din culpa în cadrul raporturilor sale de munca, cu alte cuvinte, nu a comis fapta cauzatoare de prejudiciu, în calitatea de prepus al S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni, actiunea sa, prin care a provocat moartea victimei D. P., nefiind exercitata în cadrul functiei el i s-a încredintat de catre S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni .

Însusi inculpatul recunoaste nerespectarea normelor specifice si generale de protectia muncii, în ciuda efectuarii corespunzatoare a instructajului privind protectia muncii.

Recunoaste ca stia de defectiunea de la capatul furtunului folosit pentru curatirea utilajului la care lucra, dupa cum avea cunostinta si de obligatia sa de a înstiinta conducerea despre existenta defectiunii.

Declaratiile sale se coroboreaza cu cele ale martorilor audiati inclusiv cu cea a martorului audiat în apel care confirma folosirea abuziva, de catre inculpat, a utilajului societatii angajatoare.

Este de observat ca din dosarul de cercetare, întocmit de Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita, dupa producerea accidentului, rezulta indubitabil efectuarea corespunzatoare a protectiei muncii angajatilor, existând fise individuale de instructaj, sanctiunile aplicate S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni cu aceasta ocazie privind alte aspecte precum, necomunicarea imediata la I.T.M. a accidentului mortal sau neluarea tuturor masurilor organizatorice necesare emiterii actelor de indisciplina la locul de munca.

Ca urmare, potrivit înscrisurilor ce constituie dosarul de cercetare mentionat, procesul verbal de reconstituire declaratiilor martorilor, si ale inculpatului, fapta inculpatului se constituie într-un act de indisciplina la locul de munca, situatie în care nu poate fi angajata raspunderea S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni, în calitate de persoana responsabila civilmente.

În consecinta Tribunalul a apreciat întemeiate criticile apelantei, motivarea primei instante în sensul angajarii raspunderii S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni printr-o insuficienta instruire sau supraveghere a prepusului având o vechime în munca de numai 2 ani, fiind netemeinica si contrara dispozitiilor legale în materie raspunderii civile pentru fapta altuia.

Si aceasta întrucât o supraveghere în sensul celor constatate de prima instanta este practic imposibila si inutila, odata ce prepusilor li s-a facut instructajul muncii, iar pe de alta parte, atât din adresa nr. 6.765 din 12 iulie 2007, depusa la S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni la dosar, cu ocazia solutionarii apelului cât si din declaratia martorului Dragomir Viorel reiese ca incidentul din 16 august 2005, constituie singurul accident de munca din cadrul societatii, ceea ce denota, indubitabil, având în vedere si celelalte circumstante, ca el constituie exclusiv rezultatul unei utilizari excesive si în afara sarcinilor de serviciu, de catre o persoana indisciplinata a unui utilaj, folosit în mod obisnuit în procesul de productie.

Ceea ce nu corespunde evident conditiilor reglementate de art. 1000 alin. 3 Cod civil pentru ca S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni sa dobândeasca calitatea de parte responsabila civilmente.

Cât priveste criticile referitoare la cuantumul daunelor morale acordate, formulate oral atât de partile civile cât si de catre inculpat ele sunt neîntemeiate.

În acest sens, cuantumul banesc acordat de prima instanta este corespunzator suferintei psihice a partilor civile din momentul producerii mortii tragice si neasteptate a victimei.

Atenuarea în timp a durerii este fireasca si nu poate fi reprosata partilor civile, de altfel persoane apropiate celui decedat si care, astfel cum corect a retinut si prima instanta vor fi marcati într-o oarecare masura pentru totdeauna de anumite trairi si sentimente.

Ca urmare nu se impune reducerea cuantumului daunelor morale acordate partilor civile, astfel cum a solicitat inculpatul dupa cum nu se impune nici majorarea lor, conform solicitarilor partii civile, dat fiind scopul acordarii, în genere de daune pentru suferinta psihica si care nu trebuie sa constituie în nici un caz o sursa de îmbogatire nejustificata a mostenitorilor victimei.

În consecinta, tribunalul în baza art. 379, pct. 2, lit. a Cod procedura penala, a admis apelurile declarate de inculpatul P. C. împotriva sentintei penale nr. 63 din 22 februarie 2007, a Judecatoriei Urziceni, pe care a desfiintat-o cât priveste neaplicarea pedepsei accesorii si a modalitatii de executare a acesteia, precum si gresita obligare a S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni, în calitate de partea responsabila civilmente, în solidar cu inculpatul, la plata catre partile civile D. M., D. C. si D. D. a daunelor materiale si a daunelor morale, la plata cheltuielilor de spitalizare catre partea civila, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti si la plata cheltuielilor judiciare catre stat si partea civila, D. M.

Rejudecând a facut aplicarea dispozitiilor art. 71 si art. 64, lit. a si b Cod penal, precum si a dispozitiilor art. 71, alin. 5 Cod penal , în sensul ca pe durata suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei cu închisoarea aplicata inculpatului, P. C., suspenda si executarea pedepselor accesorii.

A înlaturat obligatia , în solidar cu inculpatul, a S.C. „MART PLAST” SRL Urziceni, privind plata despagubirilor civile, materiale si morale, precum si a cheltuielilor judiciare.

A mentinut celelalte dispozitii ale sentintei apelate.

În baza art. 379, pct.1, lit. b Cod procedura penala, a respins ca nefondate apelurile declarate de partile civile D. M., D.C. si D.D., împotriva aceleiasi sentinte penale

Obliga pe fiecare dintre apelantii – parti civile: D. M., D.C. si D.D., la câte 30 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru procuror, inculpat si partea civila, D. M. si de la comunicare pentru celelalte parti

Etichete: