Top

Societatea de asigurare are calitatea de asigurator si nu cea de parte responsabila civilmente.

Societatea de asigurare are calitatea de asigurator si nu cea de parte responsabila civilmente.

Prin sentinta penala nr.456/18.02.2005, judecatoria, în baza art.184 al.2,4 cod penal, a condamnat pe inculpatul A.M.la pedeapsa de 6 luni închisoare.

In baza art.81 cod penal, a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni, stabilit în conf.cu art.82 cod penal si s-a atras atentia inculpatului asupra disp.art.83 cod penal.

S-a luat act ca partea vatamata A.A. nu a formulat pretentii civile în prezenta cauza ca si partea civila C.A.S.S.Constanta (aceasta din urma fata si de S.C.Unita S.A.-Sucursala Constanta-citata ca parte responsabila civilmente în cauza).

S-au admis în parte pretentiile civile formulate de C.A.S.Constanta si l-a obligat pe inculpat, conf.art.14 în ref.la art.346 cod pr.penala si art.88 din Legea nr.3/1978, la 7.426.500 lei cheltuieli de spitalizare, suportate de partea vatamata A. A.

In fapt, s-a retinut ca inculpatul, la 1.09.2003, a produs un accident rutier, întrucât nu a respectat dispozitiile legale privind mersul înapoi al autoturismului (art.160 al.1 din Regulamentul de aplicare a O.U.G.nr.195/2002), a suprins si a accidentat pe partea vatamata A.A., care a suferit leziuni corporale pentru vindecarea carora au fost necesare 90 zile de îngrijiri medicale.

Tribunalul, prin decizia penala nr.323/26.05.2005, a admis ca fondat apelul declarat de inculpat, a desfiintat sentinta penala nr.456/2005 a judecatoriei si l-a obligat pe inculpat, în soidar cu partea responsabila civilmete S.C.Unita S.A.-Sucursala Constanta, la 7.426.500 lei, cheltuieli de spitalizare catre C.A.S.Jud.Constanta.

Impotriva deciziei penale nr.323/2005 a tribunalului si a sentintei penale nr.456/2005 a judecatoriei, inculpatul si partea responsabila civilmente S.C.Unita S.A. au declarat recurs.

In ceea ce priveste, însa, solutionarea actiunii civile, se retine ca în mod gresit instanta de apel a obligat Sucursala Constanta a Societatii de Asigurari „Unita”S.A., la plata cheltuielilor de spitalizare în solidar cu recurentul inculpat catre partea civila C.A.S.Jud.Constanta, deoarece aceasta nu are personalitate juridica.

De asemenea, în mod gresit, s-a retinut calitatea de parte responsabila civilmente a societatii de asigurare în cauza de fata, întrucât, potrivit art.54 si 57 din Legea nr.136/1995, aceasta are calitatea de asigurator.

Pentru aceste considerente, face aplic.art.385/15 pct.2 lit.d în ref.la art.385/9 pct.17/1 cod pr.penala si admite, ca nefondat, recursul declarat de Societatea de Asigurare „Unita”S.A.Bucuresti si în consecinta:

Caseaza decizia penala nr.323/2005 a tribunalului si dispune rejudecarea cauzei de catre instanta de recurs numai sub aspectul solutionarii actiunii civile a procesului penal.

Astfel, constata ca Societatea de Asigurare „Unita”S.A.Bucuresti are calitatea de asigurator de raspundere civila, în baza contractului de asigurare si conf.art.54 al.4 si 57 din Legea nr.136/1995 si obliga pe recurentul inculpat, în solidar cu asiguratorul de raspundere civile – Societatea de Asigurare „Unita”S.A. Bucuresti la plata sumei de 7.426.500 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare catre C.A.S.Jud.Constanta, dar în limita plafonului de asigurare si a înlatura obligarea recurentului inculpat la plata în solidar cu partea responsabila civilmente Societatea de Asigurare „Unita”S.A.-Sucursala Constanta la plata cheltuielilor de spitalizare.

Decizia penala nr. 441/P din 14 iulie 2005

Tags: