Top

Asistenta juridica obligatorie. Desemnarea aceluiasi aparator pentru doi inculpati cu interese contare atrage nulitatea absoluta a hotarârii.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca prin sentinta penala nr. 1015/P din 11.06.2008 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul nr. 16/256/2005, în baza art.334 C.pr.pen., s-a schimbat încadrarea juridica data faptei comise de inculpatul S.D. prin rechizitoriu din infractiunea la protectia muncii prev. de art.36 din Legea nr.90/1996 cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal în prev. de art.38 alin.1 si 3 teza I din Legea nr.319/2006 cu aplicarea art.13 Cod penal.

În baza art.178 alin.2 si 5 Cod penal cu aplicarea art.74-76 lit.c Cod penal pentru infractiunea de ucidere din culpa, a fost condamnat inculpatul S.D. la pedeapsa de 1(un) an închisoare.

În baza art.184 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.74-76 lit.e Cod penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa (parte vatamata C.C.), a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 2 (doua) luni închisoare.

În baza art. 38 alin.1 si 3 teza I din Legea nr.319/2006 cu aplicarea art.13 Cod penal si art.74-76 lit.e Cod penal pentru infractiunea la protectia muncii, a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 2 (doua) luni închisoare.

În baza art.33 lit.a si b Cod penal si art.34 lit.b Cod penal, s-a aplicat inculpatului S.D. pedeapsa cea mai grea de 1(un) an închisoare.

S-a facut aplicarea art.71 alin.2 Cod penal în referire la art.64 lit.a,b, c si e Cod penal.

În baza art.178 alin.2 si 5 Cod penal pentru infractiunea de ucidere din culpa, a fost condamnat inculpatul G.G. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art.184 alin.1 si 3 Cod penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa (parte vatamata C.C.), a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare.

În baza art.85 alin.1 din O.U.G.nr.195/2002, republicata (art.77 alin.1 teza a II a din O.U.G.nr.195/2002) – pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice a unor remorci neînmatriculate), a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

În baza art.33 lit.a si b Cod penal si art.34 lit.b Cod penal, s-a aplicat inculpatului G.G. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

S-a facut aplicarea art.71 alin.2 Cod penal în referire la art.64 lit.a,b, c si e Cod penal.

S-a constatat ca inculpatul S.D. are o culpa de 40%, iar inculpatul G.G. are o culpa de 60% la producerea accidentului.

În baza art.14-16 C.pr.pen. rap. la art.998, 1000 alin.3 si 1003 Cod civil si art.50 din Legea nr.136/1995, au fost obligati inculpatii G.G. si S.D. în solidar, acesta din urma în solidar cu partea responsabila civilmente S.C: T.T. SRL Constanta si cu asiguratorii S.C. A.T.A. S.A.- Sucursala Bucuresti si S.C. A.R.A. S:A Bucuresti (aceasta din urma în limita sumelor asigurate stabilite conform politei de asigurare nr.0070052/16.04.2004)la plata de despagubiri civile, în raport de culpa fiecaruia la producerea accidentului, dupa cum urmeaza:

– 15.000 lei cu titlu de despagubiri materiale si 25.000 lei cu titlu de daune morale catre partea civila P.S.;

– 12.000 lei cu titlu de despagubiri materiale si 30.000 lei cu titlu de daune morale catre partile civile C.M., C.G.G. si C.M.C;

– 13.510 lei cu titlu de daune materiale si 30.000 lei cu titlu de daune morale catre partea civila G.L.;

– 30.000 lei cu titlu de daune morale catre partea civila M.M..

S-a luat act ca partea vatamata C.C. nu s-a constituit parte civila în procesul penal.

A fost respinsa – ca neîntemeiata – actiunea civila fata de partea responsabila civilmente S.C. SNIFF S.A. Bucuresti – Sucursala Constanta.

În baza art.193 C.pr.pen., au fost obligati inculpatii G.G. si S.D. în solidar, acesta din urma în solidar cu partea responsabila civilmente S.C: T.T. SRL Constanta la plata catre partea civila G.L. a sumei de 150 lei cu titlul de cheltuieli judiciare.

În baza art.191 C.pr.pen., au fost obligati inculpatii G.G. si S.D., acesta din urma în solidar cu partea responsabila civilmente S.C: T.T. SRL Constanta, la plata catre stat a câte unei sume de 500 lei cu titlul de cheltuieli judiciare.

Împotriva acestei hotarâri, au declarat apel inculpatii si partea responsabila civilmente SC „T.T.” SRL, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Tribunalul Constanta, retinând aceeasi stare de fapt, prin decizia penala nr. 546 din 3 decembrie 2008, în baza art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedura penala, a respins ca nefondate apelurile declarate de inculpatii S.D. si G.G. si partea responsabila civilmente SC T.T. SRL Constanta.

In termen legal împotriva hotarârilor pronuntate au declarat recurs inculpatii S.D., G.G. si partea responsabila civilmente SC T.T. SRL Constanta.

Recursul partii responsabil civilmente vizeaza nulitatea absoluta a sentintei nr. 1015/P din 11 iunie 2008 a Judecatoriei Medgidia, întrucât inculpatii recurenti, desi au interese contrare, au avut acelasi aparator din oficiu.

Recurentul inculpat S.D. prin avocatul angajat, critica atât sentinta Judecatoriei Medgidia cât si decizia din apel ca fiind lovite de nulitate absoluta prin încalcarea disp. art. 197 alin. 2 cod pr. penala – inculpatii, desi cu interese contrare au avut acelasi aparator.

Recurentul inculpat G.G. prin aparatorul angajat, critica hotarârile pronuntate prin prisma disp. art. 3859 pct. 18, 16 si 14 cod pr. penala.

Examinând legalitatea si temeinicia hotarârilor recurate in raport de criticile formulate cât si din oficiu, curtea constata urmatoarele:

Cauza a fost solutionata in fond la data de 14 mai 2008 la Judecatoria Medgidia si din practicaua sentintei retinem ca, avocatul din oficiu C.E. a substituit pe dna av. G.G. si a pus concluzii pentru inculpatii S.D. si G.G.

De asemenea se observa ca, desi partea responsabila civilmente SC T.T. SRL Constanta a avut avocat angajat, av. V.S., nu apar concluziile nici orale si nici scrise ale acestei parti (cauza se afla in rejudecare dupa admiterea apelului declarat si de aceasta parte).

Mai mult, aparatorul din oficiu a pus concluzii si pentru inculpatul lipsa G.G., încalcând disp. art. 171 alin. 3 cod pr. penala, potrivit cu care, „asistenta juridica este obligatorie in cazurile in care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare” si art. 174 cod pr. penala, potrivit cu care „in cursul judecatii inculpatul poate fi reprezentat cu exceptia cazurilor in care prezenta este obligatorie „.

Desemnarea aceluiasi aparator din oficiu, numai cu ocazia judecatii în fond prin substituirea avocatului initial desemnat pentru cei doi inculpati, este nelegala cât timp cei doi inculpati au interese contrare, sustinând fiecare culpa exclusiva în producerea accidentului.

Fata de contrarietatea de interese se impunea desemnarea pentru fiecare inculpat, mai ales ca ne aflam in al doilea ciclu procesual, desemnarea din oficiu a doi avocati, neprocedând in acest fel, curtea a constatat ca aceasta situatie echivaleaza cu lipsa de aparare.

Potrivit art. 197 alin. 2 cod pr. penala, se sanctioneaza cu nulitate absoluta încalcarea dispozitiilor relative la asistarea inculpatului de catre aparator când este obligatorie potrivit legii. Aceste prevederi se refera la asistarea efectiva a inculpatului ceea ce presupune ca aparatorul sa puna concluzii, simpla prezenta a unui singur aparator din oficiu in substituirea celui desemnat initial si numai la ultimul termen de judecata când s-a judecat cauza in fond, echivaleaza cu lipsa de aparare.

In aceste conditii curtea va casa in totalitate hotarârile recurtate iar cu ocazia solutionarii in fond a cauzei vor fi analizate si motivele de recurs expuse de inculpati si partea responsabila civilmente.

Ca atare, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c cod pr. penala, art. 3859 pct. 6 si 9 cod pr. penala, vor fi admise recursurile declarate de inculpatii si partea responsabila civilmente, se va casa sentinta penala nr.1015/P din data de 11 iunie 2008, pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul penal nr.16/256/2005 si a decizia penala nr.546 din data de 03 decembrie 2008, pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.7756/118/2008, si se va dispune rejudecarea cauzei de catre prima instanta, Judecatoria Medgidia.

Curtea de Apel Constanta, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c cod pr. penala, art. 3859 pct. 6 si 9 cod pr. Penala, a admis recursurile declarate de inculpatii S.D. si G.G. si partea responsabila civilmente S.C.”T.T.” SRL.

A casat sentinta penala nr.1015/P din data de 11 iunie 2008, pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul penal nr.16/256/2005 si a decizia penala nr.546 din data de 03 decembrie 2008, pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.7756/118/2008, si a dispus rejudecarea cauzei de catre prima instanta, Judecatoria Medgidia.

Etichete: