Top

Încalcarea dispozitiilor art. 39 cod pr. penala, privind exceptia de necompetenta materiala; consecinte, nulitate absoluta.

Examinând actele si lucrarile dosarului – Curtea constata ca Tribunalul Tulcea – Sectia penala – prin decizia penala nr.116 din 21 noiembrie 2008, a admis apelurile declarate de inculpatul V.C. si partea responsabila civilmente I.J.P.F.N. TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. I., judetul Tulcea, ca fondate.

A desfiintat în parte sentinta penala nr. 359/7.04.2008 a Judecatoriei Tulcea numai cu privire la neretinerea culpei comune si a despagubirilor acordate partilor civile C.P.G. si C.M.G.

Rejudecând cauza în fond, a retinut culpa comuna a inculpatului V.C. si a victimei C.M. în proportie de 70% si respectiv 30% .

A obligat pe inculpatul V.C. în solidar cu partea responsabila civilmente I.J.P.F.N. TULCEA sa plateasca partii civile C.P.G. suma de 21.000 lei daune morale, proportional cu gradul de culpa retinut în sarcina inculpatului.

A obligat inculpatul sa plateasca suma de 140 lei lunar cu titlu de pensie de întretinere în favoarea minorului C.M.G., începând cu data de 23.12.2005 si pâna la majoratul minorului.

A respins apelul declarat de partea civila C.P.G. ca nefondat.

A mentinut ca legale si temeinice restul dispozitiilor sentintei penale nr. 359/7.04.2008 a Judecatoriei Tulcea.

A obligat pe apelanta-parte civila C.P.G. sa plateasca statului 60 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Prin rechizitoriul nr.3802/P/2005 din 19.04.2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea – s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului V.C. pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.178 al.2 cod penal, art.37 alin.3 teza a-II-a din Lg.319/2006 cu aplic.art 13 cod penal, art.249 alin.1 cod penal cu aplic.art.33 lit.b cod penal.

S-a retinut prin actul de sesizare ca în data de 23-12.2005 – inculpatul V.C., în calitate de comandant al ambarcatiunii AR I 83, având calitate si de functionar public, ca urmare a nerespectarii din culpa a regulilor de navigatie si a masurilor de prevedere pentru exercitiul functiei pe care o avea la bordul navei si a nerespectarii normelor de protectie a muncii a cauzat moartea numitului C.M. si avarierea navei, producând pagube materiale.

Judecatoria Tulcea – ca instanta de fond – analizând integral materialul probator administrat în cauza, prin sentinta penala nr.359/7.04.2008 a dispus în baza art. 178 alin. 2 Cod penal condamnarea inculpatului V.C. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

De asemenea, a fost admisa actiunea civila formulata de partea civila Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Tulcea si a s-a dispus obligarea inculpatului sa plateasca partii civile I.J.P.F.N. Tulcea suma de 20.603,468 lei reprezentând despagubiri civile.

Totodata, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 200 lei lunar cu titlu de pensie de întretinere în favoarea minorului C.M.G., începând cu data de 23.12.2005 si pâna la majoratul minorului.

Instanta de fond a respins actiunea civila fata de partea responsabila civilmente M.I.R.A. – Bucuresti.

De asemenea a fost respinsa si actiunea civila fata de partea responsabila civilmente A.F.D.J. R.A. Galati.

A obligat inculpatul la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Inculpatul V.C., partea responsabila civilmente I.J.P.F.N. Tulcea si partea civila C.P.G., au declarat apel împotriva acestei hotarâri.

Apelul declarat de partea civila – vizeaza modul de solutionarea actiunii civile. Aceasta considera ca, daunele morale si cuantumul pensiei de întretinere sunt prea mici si astfel solicita admiterea apelului, desfiintarea hotarârii apelate si rejudecându-se cauza – inculpatul si partea responsabila civilmente sa fie obligati la daune morale în cuantum de 100.000 lei si la o pensie de întretinere în cuantum de 500 lei lunar pentru minorul C.M.G.

Partea responsabila civilmente I.J.P.F.N. Tulcea – sustine ca nu are nicio culpa în producerea accidentului, deoarece inculpatul nu a actionat în baza unui ordin dat de inspectorat.

Si inculpatul V.C. considera ca nu se face vinovat de producerea accidentului, deoarece nava circula cu viteza de interventie, iar capatul de mal nu era semnalizat.

Reanalizând materialul probator administrat în cauza – Tribunalul Tulcea a stabilit ca accidentul s-a produs din culpa comuna a inculpatului (70%) si a victimei (30%). S-a mai stabilit ca inculpatul a actionat în calitate de prepus angajat al partii responsabile civilmente.

Inculpatul V.C. si partea responsabila civilmente I.J.P.F.N. Tulcea si partea civila C.P.G. – au declarat recurs împotriva ambelor hotarâri.

Curtea de Apel Constanta – astfel sesizata, la primul termen de judecata a verificat regularitatea actului de sesizare si constata ca, în cauza este incident cazul de casare prevazut de art.3859 al.1 punctul 1 cod proc.penala – deoarece nu au fost respectate dispozitiile legale privind competenta dupa calitatea persoanei.

La data producerii accidentului, decembrie 2005, inculpatul V.C. era salariat al I.J.P.F.N. Tulcea – având gradul de agent.

Potrivit art.14 din Lg.360/6.06.2002 – privind statutul politistului – agentul este politist – iar conform art.1 din aceeasi lege – politistul este functionar public civil.

Art.64 alin.2 din aceeasi lege – stabileste competenta de a efectua supravegherea urmaririi penale si de a judeca în fond infractiunile savârsite de politisti – revine parchetelor de pe lânga tribunale si tribunalelor – pentru infractiunile comise de catre agentii de politie.

În considerarea celor mai sus prezentate – Curtea constata ca Judecatoria Tulcea nu era competenta sa solutioneze în fond prezenta cauza.

Potrivit art.39 cod proc.penala – exceptia de necompetenta materiala si cea de necompetenta dupa calitatea persoanei, pot fi ridicate în tot cursul procesului penal, pâna la pronuntarea hotarârii definitive.

In raport de cele mai sus prezentate, în speta sesizarea Judecatoriei Tulcea la data de 19.04.2007 – dupa intrarea în vigoare a Legii nr.360/2002, deci sesizarea unei instante necompetente dupa calitatea persoanei, a avut ca urmare pronuntarea unor hotarâri lovite de nulitate absoluta în sensul prevederilor art.197 alin.2 cod proc.penala.

Curtea de Apel Constanta, în temeiul art.38515 punctul 2 litera c cod proc.penala, art.3859 alin.1 pct.1 cod proc.penala, a admis ca fondate recursurile penale declarate de inculpatul V.C. si al recurentei parte civila C.P.G. si al recurentei parte resp.civilmente I.J.P.F.N., împotriva deciziei penale nr.116 din 21.11.2008, pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul penal nr.2211/327/2007 si a sentintei penale nr.359/07.04.2008 pronuntata de Judecatoria Tulcea, în dosarul penal nr. 2211/327/2007, a casat hotarârile recurate si a dispus rejudecarea de catre instanta competenta dupa calitatea inculpatului, Tribunalul Tulcea, pentru solutionarea fondului.

Etichete: