Top

Reziliere contract arenda. Instanta competenta teritorial.

Prin sentinta civila nr. 1378 din 12.05.2008 pronuntata de Judecatoria Slobozia s-a admis exceptia necompetentei teritoriale absolute a instantei si s-a declinat competenta de solutionare a cererii formulate de reclamantii L.I. si L. GH. în contradictoriu cu pârâta S.C. Sparcom S.A., în favoarea Judecatoriei Fetesti.

S-a retinut de catre instanta ca prin cererea formulata de reclamanti s-a solicitat rezilierea unui contract de arenda ce are ca obiect un teren aflat pe raza orasului Tandarei, imobilul fiind situat în circumscriptia Judecatoriei Fetesti, astfel ca fata de dispozitiile art. 13 alin. (1) Cod procedura civila, care stabileste o competenta teritoriala absoluta în privinta imobilelor, în favoarea instantei unde acestea se afla, a dispun declinarea competentei la instanta locului situarii imobilului.

Judecatoria Fetesti, prin sentinta civila nr. 2636 din 15 decembrie 2008 a admis exceptia necompetentei teritoriale ridicata din oficiu si a constata ca instanta competenta sa solutioneze cerere este Judecatoria Slobozia, stabilind totodata si existenta conflictului negativ de competenta.

A retinut instanta ca în cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art. 13 alin.(1) Cod procedura civila, actiunea nefiind o actiune reala imobiliara, ci o actiune personala, pentru judecarea careia competenta se stabileste în raport de art. 10 pct.1 Cod procedura civila.

De asemenea a stabilit ca întrucât în contractul a carei reziliere s-a solicitat partile au convenit ca în caz de litigiu, solutionarea sa revina instantelor din Slobozia, facând aplicarea art. 7 alin.(1) Cod procedura civila, a retinut ca instanta competenta este Judecatoria Slobozia unde pârâta, persoana juridica îsi are sediul principal.

Tribunalul Ialomita procedând la solutionarea conflictului negativ de competenta a constatat urmatoarele :

Prin interpretarea sistematica a dispozitiilor art. 10 si art. 13 Cod procedura civila, combinând art. 159 alin. 3 Cod procedura civila si art. 19 Cod procedura civila, folosindu-se interpretarea per a contrario, pentru acest din urma text, practica si doctrina juridica au statuat ca prevederile art. 13 Cod procedura civila instituie o competenta teritoriala absoluta, de la care partile nu pot deroga, pentru actiunile reale imobiliare, ce au ca obiect bunuri nemiscatoare, în sensul ca singura instanta competenta este cea în circumscriptia careia se afla nemiscatorul.

Cum actiunea în rezilierea contractului de arenda, ce face obiectul cauzei pentru judecarea careia cele doua instante s-au declarat necompetente nu este o actiune reala imobiliara, ci o actiune personala, care îsi are temeiul în reciprocitatea si interdependenta obligatiilor din contractul încheiat între parti, tribunalul considera ca determinarea instantei competente sa solutioneze cererea în prima instanta nu se face în raport de art. 13 alin.(1) Cod procedura civila, întrucât aceste dispozitii legale nu sunt aplicabile în speta.

În raport de art. 7 alin.(1) Cod procedura civila, tribunalul stabileste ca, întrucât în cauza pârâta este o persoana juridica, instanta competenta teritorial sa solutioneze cererea este de la sediul principal al acesteia, respectiv judecatoria Slobozia. De altfel, este de observat ca, în conditiile art.19 Cod procedura civila, partile au convenit, în art. 7 pct.7 din contractul de arenda, ca litigiile decurgând din executarea acestuia sa fie solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Slobozia.

Asa fiind, solutionând în temeiul art. 22 alin.(1) Cod procedura civila, conflictul negativ de competenta ivit între cele doua judecatorii, tribunalul stabileste ca instanta competenta sa solutioneze cauza este Judecatoria Slobozia.

Etichete: