Top

Competenta teritoriala in cazul acţiunilor de divorţ când părţile au reşedinţa în străinătate

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 15191 (12.12.2008)
Autor: Judecătoria Iaşi
Domenii asociate: situaţii la divorţ

Prin sentinta civila nr. 15191/12.12.2008 pronuntata de catre Judecatoria Iasi, instanta a admis exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Iasi si a declinat competenta de solutionarea a cauzei in favoarea Judecatoriei Sector 1 Bucuresti.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:
Potrivit procurii atasate la dosar, contractului de munca incheiat in Grecia de catre parat, copiei de pe buletinul de identitate a paratei, instanta retine ca reclamantul are resedinta in Italia iar parata are domiciliul in Republica Moldova deci in prezent nici una dintre parti nu mai locuieste pe raza teritoriala a Judecatoriei Iasi.
În conformitate cu art. 607 C.p.civ, „cererea de divort este de competenta judecatoriei în circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca nici unul din soti nu mai locuieste în circumscriptia judecatoriei în care se afla cel din urma domiciliu comun, judecatoria competenta este aceea în circumscriptia careia isi are domiciliul pârâtul, iar când pârâtul nu are domiciliu în tara, este competenta judecatoriei în circumscriptia careia isi are domiciliul reclamantul”.
În conformitate cu dispozitiile art. 155 din Legea 105/1992 „în cazul în care instantele romane sunt competente, potrivit dispozitiilor prezentului capitol si nu se poate stabili care anume dintre ele este indreptatita sa solutioneze procesul, cererea va fi îndreptata, potrivit regulilor de competenta materiala, la Judecatoria sectorului 1 al municipiului Bucuresti sau la Tribunalul municipiului Bucuresti.
În speta, instanta a constatat ca, potrivit art.150 pct.1 din Legea 105/1992, instantele române sunt competente sa solutioneze cauza deoarece casatoria a fost incheiata in Romania si reclamantul este cetatean roman. Dar, in cauza, nu se poate stabili competenta teritoriala a unei anumite instante în conformitate cu criteriile stabilite de art. 607C.p.civ. pentru ca in prezent reclamantul locuieste in Grecia iar parata in Republica Moldova .
Chiar daca art. 607 c. pr. civ. stabileste competenta in favoarea judecatoriei in circumscriptia careia isi are domiciliul pârâtul sau daca pârâtul nu are domiciliu în tara, in favoarea judecatoriei în circumscriptia careia isi are domiciliul reclamantul instanta a retinut ca in aceasta situatie notiunea de domiciliu trebuie interpretata in sens de loc in care locuiesc efectiv partile si nu de loc mentionat in buletinul de identitate ca fiind domiciliul legal, or locul in care locuieste efectiv reclamantul este in Grecia.
Deoarece din coroborarea dispozitiilor art. 159 pct.3 cu art. 19 Cpciv, rezulta ca în materia divortului competenta teritoriala este reglementata de norme de ordine publica, instanta retinand ca in cauza nu s-a facut dovada ca domiciliul actual comun al partilor sau locuinta efectiva a reclamantului sau a paratei se afla in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Iasi a admis exceptia de necompetenta teritoriala, si în temeiul art.158 C.p.civ. rap la art. 155 din Legea 105/1002 a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti.

Etichete: , , ,