Top

Cerere de întrerupere a executarii pedepsei. Instanta competenta sa judecare cererea, potrivit disp. art.456 Cod proc. penala

Sentinta penala nr.29/P/18.02.2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.4426/103/2008 din 29.12.2008, condamnatul a solicitat întreruperea executarii pedepsei de 14 ani închisoare ce i-a fost aplicata prin sentinta penala nr. 14/P/06.02.2002 a Tribunalului Neamt, definitiva prin decizia penala nr.4237/09.10.2002 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

În motivarea cererii, condamnatul a aratat ca pe parcursul executarii pedepsei, în familia sa au aparut probleme care pun în pericol sanatatea familiei sale.

Analizând cererea formulata, Tribunalul a constatat ca nu este competent sa o solutioneze.

Potrivit dispozitiilor art. 456 Cod procedura penala, instanta competenta sa dispuna asupra întreruperii executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta în a carei circumscriptie se afla locul de detinere sau, dupa caz, unitatea unde se executa pedeapsa la locul de munca, corespunzatoare în grad instantei de executare.

Din interpretarea logica a acestor dispozitii, rezulta ca instanta de executare este competenta atunci când locul de detinere se afla în circumscriptia ei, în caz contrar competenta apartinând instantei corespunzatoare în grad instantei de executare în a carei circumscriptie se afla locul de detinere.

În cauza, instanta de executare este Tribunalul Neamt, însa, locul de detinere, Penitenciarul Bacau, nu se afla în circumscriptia acestei instante. Asa fiind, în baza art. 42 Cod procedura penala, s-a declinat competenta în favoarea instantei corespunzatoare în grad instantei de executare în circumscriptia careia se afla locul de detinere, respectiv Tribunalul Bacau.

Etichete: