Top

Contestatie la executare

Sp.169/18.02.2009

ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Contestatorul ………. a sesizat Judecătoria Arad cu o contestaţie la executare împotriva executării pedepsei de 10 ani si 6 luni pe care o executa in Penitenciarul Tulcea. Ca temei juridic, acesta a invocat incidenta disp. art. 461(c) Cod de Procedura Penala, datorita unor « nelămuriri » existente intr-un dosar pe care l-a avut pe rolul instanţelor din Arad.

2. Prin sentinţa penala nr. 1906/12.08.2008, Judecătoria Arad a declinat competenta de soluţionare in favoarea Judecătoriei Tulcea, motivat de faptul ca la momentul formulării cererii, contestatorul se afla încarcerat in Penitenciarul Tulcea.

3. După înregistrarea cauzei pe rolul Judecătoriei Tulcea (dosar nr. ……………), aceasta instanţa prin sentinţa penala nr. 1110/14.10.2008 si-a declinat competenta de soluţionare in favoarea Judecătoriei Slobozia, având in vedere temeiul legal al cererii sale.

4. La data de 19.12.2008, Judecătoria Slobozia a declinat la rândul său competenta de soluţionare in favoarea Judecătoriei Tulcea.

5. Potrivit art. 43(1) Cod de Procedura Penala „cand doua sau mai multe instante […] isi declina competenta, conflictul […] negativ de competenta se solutioneaza de instanta ierarhic superioara comuna”.

6. In cauza de fata se constata ca atât Judecătoria Tulcea, cat si Judecătoria Slobozia şi-au declinat competenta una in favoarea celeilalte, astfel ca exista un conflict negativ de competenta intre aceste doua instanţe. Prin urmare, prezenta cauza urmeaza a fi trimisa la instanţa superioara comuna, respectiv Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, pentru ca acesta sa stabilească instanţa competenta, potrivit art. 43(7) Cod de Procedura Penala.

Tags: