Top

Nu exista discriminare intre politistii ce isi desfasoara activitatea la DNA si ceilalti politisti in ceea ce priveste drepturile banestinefiind vorba de 2 categorii de personal si situatii comparabile

Prin sentinta 793/2008 au fost respinse capetele de cerere formulate de reclamanti în contradictoriu cu pârâtul I. de P. J. Iasi privind acordarea sporului de 30 % din salariul de baza lunar al autorului P. I. actualizat cu indicele de inflatie si plata sumelor de bani reprezentând valoarea financiara neimpozabila a normei de hrana 12 B .
S-a retinut ca salarizarea autorului reclamantilor s-a facut în baza O.G. 38/2003 si nu în baza O.G. 43/2002 , sporul sus mentionat nefiind prevazut în favoarea sa .
Este evident ca exista o diferentiere de tratament în ce priveste salarizarea autorul reclamantilor care a facut parte din politia judiciara comparativ cu cei ce formeaza politia judiciara a Departamentului National Anticoruptie , însa acest aspect nu poate fi asimilat unei situatii discriminatorii între cele doua categorii de politisti.
Dupa cum a statuat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului , art. 14 din CEDO interzice tratamentul în mod diferit, fara justificare obiectiva si rezonabila a persoanelor aflate în situatii comparabile (cauza Hoffman contra Austriei par. 31).
Raportat la specificul atributiilor si activitatilor de descoperire si urmarire a infractiunilor de coruptie asa cum sunt prevazute de O.G. 43/2002, de schimbarea temporara a locului de munca urmare a detasarii la D.N.A., fapt ce implica o responsabilitate profesionala distincta si modificarea raporturilor de serviciu, se constata ca politistii care îsi desfasoara activitatea în cadrul D.N.A. nu se afla într-o situatie similara cu cea a celorlalte categorii de politisti care îsi desfasoara activitatea în cadrul inspectoratelor de politie si sunt salarizati în functie de criteriile expres prevazute de art. 3 alin. 1 din O.G. 38/2003 (atributii, complexitatea si gradul de raspundere cerut de îndeplinirea atributiilor, solicitarile la efort, etc.).
De asemenea, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, fiind sesizat cu chestiunea discriminarii legale pe criteriul apartenentei la o anumita structura profesionala, prin hotarârile depuse la dosar s-a pronuntat în sensul ca nu exista un tratament diferentiat, discriminatoriu potrivit art. 2 din O.G. 137/2000 între ofiterii de politie mutati în cadrul DNA ceilalti politisti.
În consecinta nu s-a identificat existenta unei situatii discriminatorii care sa justifice interventia instantei pentru acordarea sporului solicitat de reclamanti pentru numitul P. I. si efectuarea mentiunilor corespunzatoare în evidentele privind salarizarea.
Cu privire la capatul de cerere referitor la acordarea normei de hrana 12B s-a retinut ca H.G. nr. 65/2003 prevede ca personalul din structurile M.I.R.A. caruia i se aplica statutul politistului beneficiaza pentru perioada în care se afla în activitate de o alocatie de hrana zilnica ce constituie norme de hrana.
Anexa 1 a H.G. 65/2003 enumera expres si limitativ categoriile de politisti beneficiari ai normei de hrana 12B ca supliment pentru eforturi deosebite sau situatii speciale, categorii în care nu sunt mentionati politistii din cadrul inspectoratelor de politie judetene, unitati care nu fac parte din structura I.G.P.R. potrivit art. 11 din Legea 218/2002, ci din subordinea I.G.P.R.
Fata de atributiile specifice ce revin personalului indicat în anexa 1 a H.G. 65/2003, conditiile specifice de desfasurare a activitatii, vazând si categoria din care a facut parte autorul reclamantilor , s-a constat ca nu exista discriminare nici sub aspectul acordarii normei de hrana 12 B, nefiind vorba de doua categorii de personal aflate în situatii comparabile.

Tip : Sentinta
Nr. /Data : 949 /ca/30.10.2008
Autor : Tribunalul Iasi – Sectia comerciala si de contencios administrativ
Personal silvic . Decizie de sanctionare.

Prin sentinta nr. 949/2008 a fost admisa actiunea formulata de reclamantul J. I. în contradictoriu cu pârâta D. S. Iasi si s-a constatat nulitatea deciziei emisa de pârâta prin care reclamantul a fost sanctionat cu retrogradarea pe o durata de 6 luni în functia de padurar .
S-a retinut ca la data de 30.04.2008 s-a încheiat procesul verbal al Consiliului de Disciplina , împrejurare în care reclamantul a depus un memoriu justificativ cu explicatii detaliate privind abaterile constate , memoriu în care a invocat lipsa de cooperare a celorlalti angajati , a prezentat situatia pe fiecare canton , activitatile concrete pe care le-a desfasurat , dar si cele în care au fost implicati alti membri ai personalului silvic în limita competentelor , precum si problemele administrative cu care s-a confruntat si cauzele acestora.
Aspectele invocate de reclamant nu au fost incluse în raportul Comisiei de Disciplina si nici în hotarârea Comitetului Director prin care se hotaraste sanctionarea reclamantului cu retrogradarea în functie pe o perioada de 6 luni , iar în decizia de sanctionare de asemenea nu se indica argumentele pentru care apararile reclamantului au fost înlaturate.
Rezulta ca decizia atacata este lovita de nulitate absoluta în conditiile art. 268 alin. 2 lit. c din Legea 53/2003 , dispozitii cu caracter imperativ a caror încalcare a avut loc la emiterea deciziei de sanctionare a reclamantului.
Dupa cum a statuat si Curtea Constitutionala prin decizia nr. 319/29.03.2007, dispozitiile art. 268 alin. 2 se înscriu printre cele care au ca scop asigurarea stabilitatii raporturilor de munca , a desfasurarii acestora în conditii de legalitate si a respectarii drepturilor si îndatoririlor ambelor parti ale raportului juridic de munca. În acelasi timp sunt menite sa asigure apararea drepturilor si intereselor legitime ale salariatului , având în vedere pozitia obiectiv dominanta a angajatorului în desfasurarea raportului de munca.
Fata de motivul de nulitate absoluta sus mentionat instanta a mai retinut ca devine inutila cercetarea fondului cauzei , dispunând admiterea actiunii si constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare a reclamantului emisa de pârata.

Etichete: