Top

Litigiu privind funcţionarii publici

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr…../86 din 17.07.2008, contestatorul S.N., a contestat Decizia nr.427 din 20.06.2008 emisa de pârâta ….prin care s-a dispus suspendarea contractului individual de munca a contestatorului.

Prin întâmpinarea formulata intimata a solicitat respingerea contestatiei având în vedere ca decizia contestata a fost luata, motivat de faptul ca s-a formulat plângere penala împotriva petentului si s-a început urmarirea penala împotriva acestuia.

Examinând actele si lucrarile dosarului asupra cauzei de fata instanta constata urmatoarele:

Prin decizia nr.427 din 20.06.2008 emisa de pârâta …. s-a dispus suspendarea contractului individual de munca încheiat cu contestatorul S. N., padurar la ocolul silvic, în temeiul art.52 al.1 lit.c din Legea nr.53/2003 si art.50 lit.c din Contractul colectiv de munca cu nr.3395/14.06.2008 pâna la finalizarea cercetarii penale.

Din lecturarea adreselor nr.377/P/26.05.2008 si 377/P/4.08.2008 emise de catre IPJ S – Postul de Politie F. se constata ca se afla la acest post de politie în lucru dosarul penal nr.377/P/2008 privind pe contestatorul S. N., cercetat sub aspectul comiterii infractiunii prevazute si pedepsite de art.248 si 25 Cod penal rap. la art.32 al.2 din OUG nr.96/2008.

Instanta constata ca cercetarea penala s-a declansat ca urmare a plângerii penale formulate de intimata, în speta Ocolul Silvic V.

Conform art.52 al.1 lit.c din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în cazul în care acesta a formulat plângere penala împotriva salariatului, aceste dispozitii fiind preluate si în Contractul colectiv de munca la art.50 alin.1 lit.c.

Fata de cele ce preced, instanta constata ca masura suspendarii Contractului individual de munca a fost dispusa întemeiat urmând a se respinge ca nefondata contestatia.