Top

Fond Contencios Administrativ. Exceptie de nelegalitate. Reglementarea printr-o hotarare de consiliu local a unui domeniu deja existent reglementat printr-o ordonanta de admisibilitate

Reclamantul G.M. a chemat în judecată Consiliul Local al Municipiului Slobozia susţinând nelegalitatea unor prevederi din H.C.L. nr. 39/2009 care reglementau domenii intrate deja sub incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 195/2002.

Soluţionând cauza, instanţa de fond a admis în parte cererea formulată constatând nelegale dispoziţiile art. 1 pct. 1.16 şi art. 2 pct. 2.1. din H.C.L. nr. 39/2009 emisă de pârâtul Consiliul Local Slobozia.

Pentru a se pronunţa astfel s-a reţinut faptul că potrivit art. 1 pct. 1.16 s-au reglementat reguli de staţionare sau parcare a autovehiculelor pe toate drumurile publice din domeniul privat şi public al Municipiului Slobozia, reglementare care este însă cuprinsă deja la capitolul 5 – Reguli de circulaţie, Secţiunea a 2 –a – Reguli pentru circulaţia vehiculelor pct. & 10. Oprirea, staţionarea şi parcarea din O.U.G. nr. 195/2002.

În aceste condiţii se constată că autoritatea publică a încălcat dispoziţiile art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, reglementând un domeniu care deja este reglementat printr-o ordonanţă de Guvern, astfel încât dispoziţiile art. 1 pct. 16 sunt nelegale.

Nelegală apare şi dispoziţia de sancţionare reglementată de art. 2 pct. 2.1. întrucât aceasta sancţionează fapte reglementate de art. 1 pct. 1.16 din H.C.L. nr. 39/2009, articol constatat ca nelegal.

Etichete: