Top

Acţiune privind refuzul punerii în posesie potrivit legii nr. 18/1991. Lipsa calităţii procesuale pasive a consiliului local

Potrivit art.64 alin.1 din Legea nr.18/1991 raportat la art.52 alin.2 şi art.116 alin.1 din aceeaşi lege în cauzele având ca obiect punerea în posesie asupra terenurilor reconstituite sau constituite, calitatea procesuală pasivă aparţine comisiilor locale şi nu consiliului local.

Prin sentinţa civilă nr.1856 din 16 noiembrie 2004 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr.3627/2004 , a fost respinsă acţiunea reclamanţilor N.C. şi N.G. formulată împotriva Consiliului Local Slobozia, prin care solicită obligarea acestuia la plata unor despăgubiri civile pentru refuzul de a-i pune în posesia terenului reconstituit potrivit Legii nr.18/1991, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art.5 lit. h din H.G. nr.1172/2001 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, obligaţia de punere în posesie aparţine Comisiilor locale.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii , solicitând casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Recursul a fost respins ca nefondat.

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel obligat în raportul juridic dedus judecăţii.

Ori, instanţa de fond corect a reţinut, invocând dispoziţiile art.5 lit. h din H.G. nr.1172/2001, că cel obligat în raportul juridic dedus judecăţii de reclamanţi nu este Consiliul Local Slobozia, ci Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din mun. Slobozia.

Etichete: