Top

Contract de folosinţă.

Reclamanţii au învestit instanţa cu acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de folosinţă încheiat de pârâţii Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi G.I. pentru suprafaţa de 73 m2 teren care se suprapune parţial peste cel de 109,48 m2 pe care îl au în folosinţă.

Reclamanţii nu au indicat nici un motiv de nulitate absolută. Individualizarea greşită a terenului nu se sancţionează cu nulitatea absolută. În contractul de vânzare – cumpărare încheiat de reclamanţi nu se menţionează titlul în baza căruia vânzătorul le-a transmis proprietatea şi respectiv folosinţa.

Decizia civilă nr. 1690/03.11.2004

Etichete: