Top

Procedura simplificata a judecatii în cazul recunoasterii vinovatiei. Cauza legala de reducere a pedepsei.

Procedura simplificata a judecatii în cazul recunoasterii vinovatiei. Cauza legala de reducere a pedepsei.

– Cod procedura penala- art.323, Legea 202/2010, art.3201 al.1 si 7

În conformitate cu art.3201 Cod procedura penala introdus prin Legea 202/2010 aplicarea dispozitiilor privind judecata în cazul recunoasterii vinovatiei care prevad reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii implica pe de o parte ca recunoasterea vinovatiei sa se faca pâna la începerea cercetarii judecatoresti la prima instanta iar nu în apel sau recurs si, pe de alta parte, ca inculpatul sa declare ca recunoaste, în totalitate, nu partial, faptele retinute în actul de sesizare.

(TRIBUNALUL IALOMITA, SECTIA PENALA, SENTINTA NR. 32/F din 19.01.2011)

Prin sentinta penala nr.32/F/19 ianuarie 2011 a Tribunalului Ialomita, în baza art.183 Cod penal cu aplicarea art.3201 al.7 Cod procedura penala si art.74-76 Cod penal a fost condamnat inculpatul M.N. la pedeapsa de 3 ani închisoare (loviri sau vatamari cauzatoare de moarte).

În baza art.71 Cod penal s-a aplicat aceluiasi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a-II-a si lit.b Cod penal.

În baza art.861 Cod penal s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit conform art.862 Cod penal calculat de la data ramânerii definitive a prezentei.

În baza art.863 al.1 Cod penal inculpatul M. N. a fost obligat sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

– sa se prezinte, la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Ialomita;

– sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

– sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta.

Conform art.863 al.2 Cod penal s-a dispus ca datele de mai sus sa se comunice Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Ialomita.

În baza art.359 Cod procedura penala s-au pus în vedere inculpatului dispozitiile art.864 alin.1 Cod penal atragându-i-se atentia ca daca în cursul termenului de încercare savârseste din nou o infractiune suspendarea acordata se va revoca iar pedeapsa se va executa în întregime.

În baza art.864 alin.2 Cod penal s-a atras atentia inculpatului ca daca nu îndeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere va fi revocata iar pedeapsa se va executa în întregime.

În baza art.71 al.5 Cod penal a fost suspendata si executarea pedepsei accesorii.

În baza art.359 al.3 teza finala Cod procedura penala s-a dispus ca prezenta sa fie adusa la cunostinta si organului de politie din localitatea de domiciliu a inculpatului.

În baza art.7 al.1 din Legea 76/2008 s-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpatul M. N..

S-a luat act ca partea vatamata M. F.C. nu s-a constituit parte civila în cauza, neavând pretentii de la inculpat.

A fost obligat inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru a pronunta solutia de mai sus, prima instanta, pe baza probelor administrate, a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatul M.N. în data de 18.06.2009 (si din epicriza deces f.71 u.p. si din raportul medico-legal de necropsie f.98 u.p. rezultând ca victima a fost supusa unei agresiuni conjugale în urma cu 4 zile, fiind internata în 21.06.2009, coroborat cu declaratiile martorilor) pe fondul unor neîntelegeri mai vechi si a consumului de alcool, i-a aplicat lovituri repetate defunctei M. E., cauzându-i leziuni traumatice indicate în raportul de necropsie, leziuni ce au avut legatura de cauzalitate indirecta cu decesul, evolutia grava si aparitia decesului fiind favorizate de prezentarea tardiva a victimei la spital, fapta ce întruneste din punctul de vedere al laturii obiective si subiective elementele constitutive ale infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte prevazuta si pedepsita de art.183 Cod penal.

La data de 21.06.2009, numita M. E. a fost internata la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti cu diagnosticul agresiune conjugala, traumatism abdominal forte cu perforatie ansa jejunala, peritonita fecaloida generalizata, ciroza hepatica toxic intestinala decompensata vascular, soc septic.

În foaia de observatie s-a retinut faptul ca pacienta a fost victima unei agresiuni conjugale în urma cu patru zile, ajungând la spital în stare foarte grava, respectiv soc septic.

În ciuda îngrijirilor medicale ce au fost acordate pacientei, în data de 22.06.2009, aceasta a decedat.

Conform Raportului medico-legal de necropsie nr.A3/862/2009, moartea numitei M. E. a fost violenta. Ea s-a datorat insuficientei multiorganice acute consecutiva unui traumatism abdominal cu ruptura de ansa jejunala…La necropsie s-au mai constatat echimoze faciale pe trunchi si membre, fracturi costale C8 si C9 si un hematom hepato-diafragmatic…Leziunile traumatice au putut fi produse prin loviri repetate, cu un corp dur si au legatura de cauzalitate indirecta cu decesul.

Întrebat fiind, inculpatul M. N. a aratat ca recunoaste în totalitate fapta retinuta prin rechizitoriu, este de acord ca judecata sa se faca în baza probelor de la urmarirea penala, le cunoaste si îsi însuseste aceste probe si nu solicita administrarea de alte probe.

Aparatorul inculpatului a solicitat proba cu acte în circumstantiere, pe care le-a si depus la dosar, respectiv doua caracterizari.

Instanta a admis proba cu acte în circumstantiere si a luat act ca acestea au fost depuse la dosar.

Instanta, constatând îndeplinite conditiile de mai sus, a atras atentia inculpatului asupra tuturor consecintelor ce decurg din alegerea aceastei proceduri simplificate.

În conditiile art.322 Cod procedura penala s-a procedat la începerea cercetarii judecatoresti, prin citirea actului de sesizare a instantei.

Cât priveste recunoasterea vinovatiei, aceasta nu are naura juridica a unui mijloc de proba, nefiind deci aplicabile prevederile art.69-74 Cod procedura penala, ci reprezinta o activitate procesuala obligatorie în vederea stabilirii cadrului procesual.

În conformitate cu dispozitiile art.323 Cod procedura penala, a fost audiat inculpatul, declaratia acestuia fiind consemnata, semnata si atasata la dosar.

Instanta a admis cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii prevazuta de art.3201 Cod procedura penala.

Tags: