Top

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ. Liberare condiţionată. Revocare. Nelegalitate.

a) Savârsirea unei noi infractiuni dupa împlinirea duratei pedepsei la care a fost condamnat inculpatul, nu atrage aplicarea prevederilor art. 61 alin. 2 Cod penal.

Prin sentinta penala nr.365 din 14.06.2004 pronuntata în dosar penal nr.923/2003, Tribunalul Constanta în baza art.183 Cod penal cu aplic.art.37 lit.b Cod penal l-a condamnat pe inculpatul A.G., recidivist, detinut în Penitenciarul Poarta Alba, judetul Constanta, la pedeapsa de 9 ani închisoare.

În baza art.181 alin.1 Cod penal cu aplic.art.37 lit.b Cod penal l-a condamnat pe aceleasi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art.192 alin.2 Cod penal cu aplic.art.37 lit.b Cod penal l-a condamnat pe inculpatul A.G. la pedeapsa închisorii de 4 ani.

În baza art.33 lit.a – 34 lit.b Cod penal a contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, în final, inculpatul A.G. având de executat pedeapsa de 9 ani închisoare.

În baza art.61 alin.2 Cod penal a revocat beneficiul liberarii conditionate pentru restul de 847 de zile ramas neexecutat din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.77/28.07.1998 a Tribunalului Constanta pentru infractiunea prevazuta de art.20 Cod penal rap.la art.174 Cod penal si a dispus contopirea acestui rest cu pedeapsa aplicata, în final inculpatul A.G. având de executat pedeapsa de 9 ani închisoare, cu executare prin privare de libertate.

Fata de aceste precizari, apelul inculpatului prin care solicita achitarea întrucât nu a comis fapta, este nefondat.

Apelul inculpatului este admisibil în ceea ce priveste aplic.art.61 alin.2 Cod penal privind revocarea beneficiului liberarii conditionate.

Din fisa de cazier al inculpatului de la fila 38 versa, rezulta ca, inculpatul A.G. a fost condamnat la pedeapsa de de 7 ani închisoare pentru infractiunea de tentativa la infractiunea de omor prin sentina penala 77/28 iulie 1988 a Tribunalului Constanta, definitiva prin decizia penala nr.1169/20.12.1988 a Tribunalului Suprem.

Inculpatul a fost liberat conditionat la 13 oct.1992 cu un rest de pedeapsa de 847 de zile.

Potrivit art.61 Cod penal, pedeapsa se considera executata daca în intervalul de timp de la liberare si pâna la împlinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savârsit din nou o infractiune.

Cum inculpatul a comis o noua infractiune la data de 26/27.01.2003, dupa împlinirea duratei pedepsei la care fost condamnat, nu se impuneau aplicarea prevederilor art.61 alin.2 Cod penal.

Ca atare, prin admiterea apelului declarat de inculpat, se va desfiinta în parte sentinta pronuntata si se vor înlatura disp. art. 61 Cod penal.

Etichete: