Top

Penal – încăierarea (art. 322 C.p.) – O.U.G. 195/2002

Pe rol judecarea apelurilor formulate de inculpaţii S.P., C.A., C.D., C.F., S.V. şi I.G. împotriva sentinţei penale nr.310/28.11.2008 pronunţată de Judecătoria Olteniţa în dosarul nr.2410/269/2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat pentru apelantul inculpat S.V., avocat S.Ş., avocat V.T. pentru apelanţii inculpaţi C.A., C.F. şi I.G. şi avocat D.A. pentru intimaţii inculpaţi, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Avocat S.Ş., având cuvântul, solicită proba cu înregistrările audio ale încheierilor şedinţelor de judecată din 25.09., 23.10., 13.11., 21.11., 28.11.2008 atât pentru motive de nelegalitate cât şi de netemeinicie.

Astfel:

La 25.09.2008 deşi exista cerere formulată de apărătorul din oficiu, de lăsare a cauzei la ora 12,30, s-a procedat la audierea inculpaţilor şi a martorilor însă potrivit încheierii de şedinţă nu rezultă dacă aceasta s-a făcut după sosirea apărătorului din oficiu sau înainte de sosirea acesteia.

La termenul de judecată din 13.11.2008 s-au pus concluzii numai pentru unul din inculpaţi, fiind de stabilit dacă efectiv s-au pus concluzii şi pentru ceilalţi. Apreciază că în încheiere s-ar produs erori, fiind cuprinse în mod greşit dezbaterile.

La termenele din 21.11.2008 şi 28.11.2008 lipseşte apelul părţilor, nerezultând cine a fost prezent şi cine nu a fost prezent în aceste şedinţe de judecată.

Pentru clarificarea acestor situaţii se impune admiterea probei cu înregistrările audio ale şedinţelor de judecată indicate.

Al doilea motiv de netemeinicie a hotărârii priveşte modul de audiere a martorilor la instanţa de fond.

Solicită ca instanţa de control judiciar să aprecieze asupra probei cu reaudierea martorilor prezenţi la fond şi care au dat declaraţii de genul „menţin declaraţiile”.

Solicită reaudierea inculpaţilor cu privire la fapte şi audierea martorilor în audierea cărora nu s-a insistat la instanţa de fond şi asupra căreia instanţa a revenit fără nici un fel de motiv.

Instanţa de fond a greşit şi pentru faptul că nu a verificat apărarea susţinută pentru inculpatul S.V. referitor la faptul că acesta nu a participat efectiv la această încăierare ci a fost o simplă victimă.

Avocat V.T. având cuvântul, solicită reaudierea inculpaţilor şi a martorilor pentru că este evident că a fost încălcat principiul nemijlocirii de către instanţa de fond.

Instanţa s-a mărginit în a întreba martorii dacă menţin declaraţiile, contrar dispoziţiilor legale potrivit cărora instanţa trebuie nemijlocit să afle adevărul nu prin intermediul organelor de poliţie, ci prin exercitarea rolului său activ.

Instanţa de fond a încălcat şi prevederile art.62 c.p.p. privitoare la lămurirea cauzei prin probe care impun ca, în vederea aflării adevărului, instanţa este obligată să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.

S-au mai încălcat de către instanţa de fond şi prevederile codului de procedură penală referitor la modul şi limitele ascultării martorilor, în sensul că simpla declaraţie că-şi menţine declaraţia denotă că instanţa de judecată nu a făcut o anchetă judecătorească pentru că hotărârea o dă judecătorul, prin dezbaterea în contradictoriu.

Lipseşte nemjlocirea, contradictorialitatea şi percepţia judecătorului că o faptă este sau nu încăierare, o persoană este vinovată sau nu.

Nu rezultă analiza probelor făcută de instanţa de judecată, nu rezultă ce acţiuni sau inacţiuni au făcut fiecare dintre cei implicaţi. În cauză trebuie ca instanţa să verifice toate elementele de la dosar, mai ales că unul din inculpaţi este o fată, minoră, fiind exclus ca aceasta să fie participat la acea încăierare.

Consideră că instanţa a pronunţat o hotărâre nulă pentru că nu au fost audiaţi martorii conform dispoziţiilor legale, solicitând casarea cu trimitere spre rejudecare sau pe fond audierea inculpaţilor şi a martorilor.

Mai precizează că s-a amânat pronunţarea, dar nu se menţionează cine a fost prezent la pronunţare pentru a verifica de când curge hotărârea pentru fiecare dintre părţi.

Avocat S.Ş. apreciază că primează cauza de nulitate urmând ca instanţa de control judiciar să aprecieze.

Avocat D.A. nu se opune probelor solicitate, iar în ce priveşte nulitatea invocată precizează că este adevărat că s-a trecut cu uşurinţă peste aceste aspecte, motiv pentru care solicită desfiinţarea în tot a hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Reprezentanta parchetului, cu privire la prima probă, precizează că nici parchetul nu se opune acesteia, fiind admisibilă pentru că în măsura în care se dovedesc aceste aspecte sunt motive de nelegalitate a hotărârii.

De asemenea, se impune şi proba cu audierea inculpaţilor şi a martorilor, instanţa de fond procedând nelegal la audierea acestora.

Pune concluzii de admitere şi pe motivele de nulitate, instanţa de fond încălcând dispoziţiile procedurale.

Avocat V.T. precizează că părţile implicate făceau parte din grupuri de interese diferite şi trebuia ca instanţa de fond să le aducă la cunoştinţă acestora că trebuie să-şi angajeze avocaţi diferiţi, având interese contrare.

Avocat S.S. precizează că şi chiar dacă aprecia că nu se impune apărător oficiu pentru inculpaţi se impunea să se consemneze şi să motiveze această apreciere, ori instanţa de fond nu a făcut acest lucru, i-a lăsat pe inculpaţi cu senzaţia să sunt apăraţi în cauză şi au stat liniştiţi, pe fond fiind lipsiţi de apărare.

Instanţa, faţă de nulităţile invocate de apărătorii inculpaţilor solicită acestora şi reprezentantului parchetului să pună concluzii atât pe nulităţi cât şi pe fond.

Reprezentanta parchetului pe apelul parchetului solicită admiterea pe motivele consemnate în cererea de apel respectiv: instanţa de fond nu a aplicat pedepsele accesorii prev. de art.64 şi 71 c.p. pentru trei inculpaţi – S., T.I. şi S.V.; nu le-a aplicat şi a omis să dispună suspendarea pedepselor accesorii prev. de art.64 c.p. pentru inculpatul B.F.M. şi în mod greşit a revocat suspendarea pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru inculpaţii S.C. şi T.I. în condiţiile în care ar fi trebuit să dispună revocarea a câte 2 ani cât au avut aceştia în realitate conform sentinţei penale nr.297/2006 a Judecătoriei Olteniţa care a anulat suspendarea din sentinţa penală 8/2005 a Tribunalului Călăraşi. Pentru aceste motive apreciază că se impune admiterea apelului parchetului.

De asemenea, în ce priveşte nulităţile invocate respectiv încălcarea dreptului la apărare şi încălcarea principiilor procedurale, nu se opune casării cu trimitere a cauzei.

Avocat S.Ş., avocat V.T. şi avocat D.A., având pe rând cuvântul, pun concluzii de casare cu trimitere a cauzei, pentru motivele invocate mai sus.

INSTANŢA

Asupra apelurilor penale de faţă;

Pin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa, nr.509/P/2008, înregistrat la Judecătoria Olteniţa sub nr.2410/269/24.07.2008, au fost trimişi în judecată inculpaţii M.N.-L., S.C., P.M., S.F., N.P., T.I., M.F., S.P., C.A., C.D., C.F., S.V., I.G., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.322 alin.1 cp., şi B.F.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.322 al.1 cp., art.86 alin.1 din OUG 195/2002 Rep., ambele cu aplic.art.33 lit.a cp.

Din actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că în seara de 09.03.2008, în jurul orei 20,00 inculpaţii C.D., S.P., C.A., C.F., S.V. şi I.G., se aflau pe o stradă din , comuna , jud., unde sărbătoreau „Lăsatul Secului pentru Sf.Paşti”.

Pe fondul unor dicuţii neprincipiale avute cu inculpaţii B.F.M., P.M., M.F., M.N.L., N.P., T.I., S.C. şi S.F., cei 6 inculpaţi menţionaţi mai sus s-au încăierat cu aceştia.

În urma încăierării a rezultat vătămarea corporală a inculpaţilor P.M., S.P., C.A., C.F., I.G. şi S.V..

În sarcina inculpatului B.F.M., a fost reţinută şi săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, întrucât înainte de încăierare a condus pe mai multe străzi din satul , comuna , autoturismul marca Dacia Nova cu nr. de înmatriculare xx-yy-zzzz proprietate privată, fără a poseda permis de conducere.

Prin sentinţa penală nr. 310/2008, Judecătoria Olteniţa, în baza art.322 alin.1 cp. A condamnat pe inculpaţii M.N.L., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz în loc., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 6 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, căsătorit, fără antecedente penale, C.I. seria , nr., elib. de , CNP , P.M., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , judeţul , cetăţean român, studii 7 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, necăsătorit, fără antecedente penale, C.I. seria ,Nr. eliberat de , CNP , S.F., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud. , cetăţean român, studii 3 clase, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. , CNP , N.P., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în com. sat , jud., cetăţean român, studii 4 clase, stagiul militar satisfăcut, căsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. , elib. de , CNP , M.F., fiica lui x şi y, născută la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliată în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 8 clase, fără ocupaţie, necăsătorită, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. , elib. de , CNP , S.P., fiul lui x şi y , născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 11 clase, fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. elib. de , CNP , C.A., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 8 clase, stagiul militar satisfăcut, căsătorit, muncitor necalificat la SC I. B., fără antecedente penale, C.I. seria ,Nr. elib. de Poliţia , CNP , C.D., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., dom. în com., sat , jud., cetăţean român, studii 8 clase, stagiul militar nesatisfăcut, muncitor necalificat la SC C.G. B., fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. elib. de , CNP , C.F., fiica lui x şi y, născută la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliată în com. , sat , jud., cetăţean român, studii 12 clase, căsătorită, muncitor necalificat la SC R.H. B., fără antecedente penale, CI seria ,Nr. elib. de , CNP , şi I.G., fiul lui x şi y , născut la data de xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 11 clase, electrician la SC A.C. SRL B., stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără antecedente penale, C.I. seria ,Nr. elib. de , CNP , la câte 2000 lei amendă fiecare.A pus în vedere inculpaţilor dispozitiile art.63/1 cp.

În baza art.322 alin.1 cp. a condamnat pe inculpatul B.F.M., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 8 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. eliberată de , CNP , la 4 (patru) luni închisoare.

În baza art.86 alin.1 din OUG 195/2002 Rep.; a condamnat pe inculpatul B.F.M. la 1 (un) an închisoare, în baza art.33 lit.a cu art.34 lit.b cp. urmând ca inculpatul B.F.M. va executa o singură pedeapsă de 1 an închisoare; în baza art.81 cp. cu art.82 cp. a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani;a pus în vedere inculpatului dispoziţiile art.83 cp.; în temeiul art.71 alin.2 cp. a interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b cp.

În baza art.322 alin.1 cp. a condamnat pe inculpatul S.C., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 2 clase, fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, posedă antecedente penale, C.I. seria , Nr. , CNP , la 1000 lei amendă; a pus în vedere inculpatului S.C. dispozitiile art.63/1 cp.; în baza art.83 cp.a revocat suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplic. prin sp. 297/2006 a Judecătoriei Olteniţa, astfel că inculpatul execută şi această pedeapsă alături de amenda de 1000 lei.

În baza art.322 alin.1 cp. a condamnat pe inculpatul T.I., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., judeţul , domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 7 clase, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, posedă antecedente penale, C.I. seria , Nr. elib. de , CNP , la 1000 lei amendă; a pus în vedere inculpatului T.I. dispozitiile art.63/1 cp.; în baza art.83 cp. a revocat suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni aplicată prin sp.297/2006 a Judecătoriei Olteniţa, pe are o execută alături de prezenta.

În baza art.322 alin.1 cp. a condamnat pe inculpatul S.V., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz în mun., judeţul , domiciliat în comuna , sat , judeţul , cetăţean român, studii 12 clase, electrician la SC A.G. SRL B., stagiul militar satisfăcut, posedă antecedente penale, C.I. seria , Nr. elib. de , mun., CNP , la 1000 lei amendă; a pus în vedere inculpatului dispozitiile art.63/1 cp; în baza art.83 cp. a revocat suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului S.V. prin sp.801/2005 a Judecătoriei Olteniţa, dispunând executarea în întregime a acesteia, care nu se contopeşte cu pedeapsa amenzii de 1000 lei aplicată prin prezenta.

A obligat pe fiecare inculpat la câte 400 lei fiecare cheltuieli judiciare statului din care pentru inculpatul P.M. 100 lei onorariu apărător oficiu.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă J.O. şi inculpaţii S.P., C.A., C.D., C.F., S.V., I.G..

Parchetul de pe lângă J.O. critică sentinţa instanţei de fond pentru nelegalitate având în vedere următoarele motive:

Instanţa de fond nu a aplicat pedepsele accesorii prevăzute de art.64 pentru inculpaţii S.C., T.I. şi S.V.

A omis să dispună suspendarea pedepselor accesorii prevăzute de art.64 c.p. pentru inculpatul B.F.M.

A revocat greşit suspendarea pedepsei de un 1 şi 6 luni închisoare pentru inculpaţii S.C. şi T.I., în condiţiile în care trebuia să le revoce câte doi ani, cât au avut în realitate, conform sentinţei penale nr.297/2006 a Judecătoriei Olteniţa care a anulat sentinţa penală nr.18/2005 a Tribunalul Călăraşi.

De asemenea, sentinţa este lovită de nulitate întrucât au fost încălcate drepturile la apărare şi de asemenea încălcate şi principiile procedurale motiv pentru care solicită casare cu trimitere spre rejudecare.

Inculpaţii apelanţi critică sentinţa instanţei de fond pentru nelegalitate solicitând casare cu trimitere spre rejudecare întrucât instanţa de fond a solicitat desemnarea unui singur avocat pentru asigurarea asistenţei juridice obligatorii, chiar dacă erau evidente interesele contrarii ale celor două grupuri.

Martorii au fost audiaţi şi au dat declaraţii de genul „menţin declaraţiile”, contrar dispoziţiilor legale potrivit cărora instanţa trebuie nemijlocit să afle adevărul, prin exercitarea rolului activ. Simpla declaraţie că-şi menţine declaraţia denotă că instanţa nu a făcut o anchetă judecătorească.

Nu rezultă analiza probelor făcută de instanţă, nu rezultă ce acţiuni sau inacţiuni au făcut fiecare dintre cei implicaţi.

Nu au fost audiaţi martorii conform dispoziţiilor legale şi s-a amânat pronunţarea dar nu se menţionează cine a fost prezent la pronunţare.

Apelantul S.V. mai precizează că nu a fost nici asistat, nici reprezentat de apărător în faza judecării fondului atât la ascultarea inculpaţilor, cât şi a martorilor, nefiind puse concluzii cu ocazia dezbaterilor pe fond.

La termenul din 13.11.2008, în condiţiile în care el nu a fost prezent şi nici reprezentat de apărător, s-a procedat la audierea martorilor prezenţi la instanţă.

Mai arată că pentru el şi pentru ceilalţi inculpaţi lipsă şi nereprezentaţi nu s-au pus concluzii cu privire la renunţarea la martori. Nu s-a motivat de ce s-a revenit la audierea martorilor lipsă şi a continuat judecata pe fond.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului, motivele de apel invocate atât de Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa, cât şi de apelanţii inculpaţi, sentinţa apelată, apreciază apelurile fondate pentru următoarele considerente:

În şedinţa din 21 august 2008 s-a dispus de către instanţa de fond adresă către Baroul de avocaţi O. în vederea desemnării unui apărător din oficiu care să asigure asistenţă juridică tuturor inculpaţilor, deşi rezultă clar – din probele administrate, că aceştia aveau interese contrare. În acest sens s-a emis delegaţia pentru asistenţă juridică obligatorie pentru toţi inculpaţii (fila 45 dosar fond).

La termenul de judecată din 25 septembrie 2008 apărătorul inculpaţilor din oficiu a solicitat lăsarea cauzei după orele 12,30 întrucât în primele ore ale zilei se află la Tribunalul Călăraşi. Nu rezultă din încheiere dacă această cauză a fost strigată după ora 12,30, în schimb se procedează la audierea inculpaţilor prezenţi în lipsa apărătorului din oficiu desemnat de instanţă.

În încheierea de şedinţă din 23 octombrie 2008 apărătorul ales al inculpatului B.F.M. a solicitat amânarea cauzei, iar avocat P.L. care a substituit pe avocat D.S.A. a precizat că este de acord cu cererea de amânare dar s-a aluat act că a răspuns numai pentru inculpatul M.N.L., deşi din delegaţie rezultă că îi reprezintă pe toţi inculpaţii.

La termenul de judecată din 13 noiembrie 2008 au lipsit inculpaţii M.N.L., S.C., P.M., S.F., N.P., T.I., M.F., S.P., C.A., C.D., C.F., S.V. şi I.G. şi nici apărătorul din oficiu nu a fost prezent, aşa cum rezultă din apelul nominal. În lipsa acestora au fost audiaţi martorii prezenţi, iar apărătorul ales al inculpatului B.F.M. a precizat că nu mai insistă în audierea martorilor lipsă, iar instanţa a luat act că nu se mai insistă în audierea martorilor lipsă, revenind de la audierea lor.

S-au pus concluzii pe fond, iar cu această ocazie i se dă cuvântul d-nei avocat D.S.A. care a pus concluzii numai pentru inculpatul P.M., deşi îi reprezenta pe toţi inculpaţii conform delegaţiei existente la dosar.

Nu rezultă din nici o încheiere de şedinţă că instanţa ar fi revenit şi ar fi dispus încetarea delegaţiei apărătorului din oficiu faţă de toţi inculpaţii, mai ales că nu se impunea desemnarea acestuia faţă de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunile săvârşite de inculpaţi. Dar, nerezultând acest lucru, apărătorul din oficiu ar fi trebuit să pună concluzii pentru toţi inculpaţii

Pentru inculpaţii lipsă când s-au pus concluzii pe fond nu au fost puse concluzii, nefiind asigurată asistenţa judiciară, ei având reprezentarea că sunt asistaţi din oficiu.

Mai mult decât atât, în condiţiile în care inculpaţii au lipsit s-a procedat la audierea martorilor prezenţi la instanţă însă cercetarea judecătorească s-a făcut strict formal, în declaraţiile martorilor consemnându-se numai că-şi menţin declaraţiile date la urmărirea penală şi astfel ascultarea acestora s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.326 şi 327 c.p.p. ce se aplică în condiţiile art.322-324 şi 325 al.1 c.p.p.

După audierea martorilor prezenţi pentru inculpatul B.F.M., apărătorul ales al acestuia, avocat I.V. a precizat că nu insistă în audierea martorilor lipsă şi nici nu mai are alte cereri de formulat, solicitând judecarea cauzei pe fond.

Reprezentantul ministerului public a precizat că nu insistă în audierea martorilor lipsă fiind de acord cu soluţionarea cauzei.

Instanţa a luat act că nu se insistă în audierea martorilor lipsă şi a revenit la audierea acestora, acordând cuvântul pe fond.

Esenţial este că, pentru inculpaţii absenţi, nu s-au pus concluzii cu privire la renunţarea de martori. Nu s-a motivat cererea de renunţare la administrarea probei, mai ales că, din celelalte probe şi respectiv declaraţii de inculpat, rezultă cu certitudine că aceştia au poziţii diferite faţă de săvârşirea faptelor, fiind practic două grupuri.

Nu rezultă din analiza probelor ce acţiuni sau inacţiuni au făcut fiecare dintre cei implicaţi.

Instanţa s-a mărginit în a întreba martorii dacă menţin declaraţiile, contrar dispoziţiilor legale potrivit cărora instanţa trebuie nemijlocit să afle adevărul, nu prin intermediul organelor de poliţie, ci prin exercitarea rolului său activ. Au fost încălcate prevederile codului de procedură penală referitor la modul şi limitele ascultării martorilor, în sensul că simpla declaraţie „că-şi menţin declaraţiile” denotă că instanţa nu a făcut o anchetă judecătorească prin dezbaterea în contradictoriu. Lipseşte nemijlocirea, contradictorialitatea şi percepţia că o faptă sau nu încăierare că o persoană este sau nu vinovată.

Pentru aceste motive de nelegalitate referitoare la încălcarea dreptului la apărare şi încălcarea principiilor procedurale urmează a fi admise apelurile declarate de parchet şi de inculpaţi şi trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art.379 pct.2 lit.b cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa şi inculpaţii S.P., C.A., C.D., C.F., S.V., I.G. împotriva sentinţei penale nr.310/2008 a Judecătoriei Olteniţa, pe care o desfiinţează în totalitate şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariu de 25%-apărător oficiu.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpaţi.

Pronunţată în şedinţa publică din 31 martie 2009.

Pe rol judecarea apelurilor formulate de inculpaţii S.P., C.A., C.D., C.F., S.V. şi I.G. împotriva sentinţei penale nr.310/28.11.2008 pronunţată de Judecătoria Olteniţa în dosarul nr.2410/269/2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat pentru apelantul inculpat S.V., avocat S.Ş., avocat V.T. pentru apelanţii inculpaţi C.A., C.F. şi I.G. şi avocat D.A. pentru intimaţii inculpaţi, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Avocat S.Ş., având cuvântul, solicită proba cu înregistrările audio ale încheierilor şedinţelor de judecată din 25.09., 23.10., 13.11., 21.11., 28.11.2008 atât pentru motive de nelegalitate cât şi de netemeinicie.

Astfel:

La 25.09.2008 deşi exista cerere formulată de apărătorul din oficiu, de lăsare a cauzei la ora 12,30, s-a procedat la audierea inculpaţilor şi a martorilor însă potrivit încheierii de şedinţă nu rezultă dacă aceasta s-a făcut după sosirea apărătorului din oficiu sau înainte de sosirea acesteia.

La termenul de judecată din 13.11.2008 s-au pus concluzii numai pentru unul din inculpaţi, fiind de stabilit dacă efectiv s-au pus concluzii şi pentru ceilalţi. Apreciază că în încheiere s-ar produs erori, fiind cuprinse în mod greşit dezbaterile.

La termenele din 21.11.2008 şi 28.11.2008 lipseşte apelul părţilor, nerezultând cine a fost prezent şi cine nu a fost prezent în aceste şedinţe de judecată.

Pentru clarificarea acestor situaţii se impune admiterea probei cu înregistrările audio ale şedinţelor de judecată indicate.

Al doilea motiv de netemeinicie a hotărârii priveşte modul de audiere a martorilor la instanţa de fond.

Solicită ca instanţa de control judiciar să aprecieze asupra probei cu reaudierea martorilor prezenţi la fond şi care au dat declaraţii de genul „menţin declaraţiile”.

Solicită reaudierea inculpaţilor cu privire la fapte şi audierea martorilor în audierea cărora nu s-a insistat la instanţa de fond şi asupra căreia instanţa a revenit fără nici un fel de motiv.

Instanţa de fond a greşit şi pentru faptul că nu a verificat apărarea susţinută pentru inculpatul S.V. referitor la faptul că acesta nu a participat efectiv la această încăierare ci a fost o simplă victimă.

Avocat V.T. având cuvântul, solicită reaudierea inculpaţilor şi a martorilor pentru că este evident că a fost încălcat principiul nemijlocirii de către instanţa de fond.

Instanţa s-a mărginit în a întreba martorii dacă menţin declaraţiile, contrar dispoziţiilor legale potrivit cărora instanţa trebuie nemijlocit să afle adevărul nu prin intermediul organelor de poliţie, ci prin exercitarea rolului său activ.

Instanţa de fond a încălcat şi prevederile art.62 c.p.p. privitoare la lămurirea cauzei prin probe care impun ca, în vederea aflării adevărului, instanţa este obligată să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.

S-au mai încălcat de către instanţa de fond şi prevederile codului de procedură penală referitor la modul şi limitele ascultării martorilor, în sensul că simpla declaraţie că-şi menţine declaraţia denotă că instanţa de judecată nu a făcut o anchetă judecătorească pentru că hotărârea o dă judecătorul, prin dezbaterea în contradictoriu.

Lipseşte nemjlocirea, contradictorialitatea şi percepţia judecătorului că o faptă este sau nu încăierare, o persoană este vinovată sau nu.

Nu rezultă analiza probelor făcută de instanţa de judecată, nu rezultă ce acţiuni sau inacţiuni au făcut fiecare dintre cei implicaţi. În cauză trebuie ca instanţa să verifice toate elementele de la dosar, mai ales că unul din inculpaţi este o fată, minoră, fiind exclus ca aceasta să fie participat la acea încăierare.

Consideră că instanţa a pronunţat o hotărâre nulă pentru că nu au fost audiaţi martorii conform dispoziţiilor legale, solicitând casarea cu trimitere spre rejudecare sau pe fond audierea inculpaţilor şi a martorilor.

Mai precizează că s-a amânat pronunţarea, dar nu se menţionează cine a fost prezent la pronunţare pentru a verifica de când curge hotărârea pentru fiecare dintre părţi.

Avocat S.Ş. apreciază că primează cauza de nulitate urmând ca instanţa de control judiciar să aprecieze.

Avocat D.A. nu se opune probelor solicitate, iar în ce priveşte nulitatea invocată precizează că este adevărat că s-a trecut cu uşurinţă peste aceste aspecte, motiv pentru care solicită desfiinţarea în tot a hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Reprezentanta parchetului, cu privire la prima probă, precizează că nici parchetul nu se opune acesteia, fiind admisibilă pentru că în măsura în care se dovedesc aceste aspecte sunt motive de nelegalitate a hotărârii.

De asemenea, se impune şi proba cu audierea inculpaţilor şi a martorilor, instanţa de fond procedând nelegal la audierea acestora.

Pune concluzii de admitere şi pe motivele de nulitate, instanţa de fond încălcând dispoziţiile procedurale.

Avocat V.T. precizează că părţile implicate făceau parte din grupuri de interese diferite şi trebuia ca instanţa de fond să le aducă la cunoştinţă acestora că trebuie să-şi angajeze avocaţi diferiţi, având interese contrare.

Avocat S.S. precizează că şi chiar dacă aprecia că nu se impune apărător oficiu pentru inculpaţi se impunea să se consemneze şi să motiveze această apreciere, ori instanţa de fond nu a făcut acest lucru, i-a lăsat pe inculpaţi cu senzaţia să sunt apăraţi în cauză şi au stat liniştiţi, pe fond fiind lipsiţi de apărare.

Instanţa, faţă de nulităţile invocate de apărătorii inculpaţilor solicită acestora şi reprezentantului parchetului să pună concluzii atât pe nulităţi cât şi pe fond.

Reprezentanta parchetului pe apelul parchetului solicită admiterea pe motivele consemnate în cererea de apel respectiv: instanţa de fond nu a aplicat pedepsele accesorii prev. de art.64 şi 71 c.p. pentru trei inculpaţi – S., T.I. şi S.V.; nu le-a aplicat şi a omis să dispună suspendarea pedepselor accesorii prev. de art.64 c.p. pentru inculpatul B.F.M. şi în mod greşit a revocat suspendarea pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru inculpaţii S.C. şi T.I. în condiţiile în care ar fi trebuit să dispună revocarea a câte 2 ani cât au avut aceştia în realitate conform sentinţei penale nr.297/2006 a Judecătoriei Olteniţa care a anulat suspendarea din sentinţa penală 8/2005 a Tribunalului Călăraşi. Pentru aceste motive apreciază că se impune admiterea apelului parchetului.

De asemenea, în ce priveşte nulităţile invocate respectiv încălcarea dreptului la apărare şi încălcarea principiilor procedurale, nu se opune casării cu trimitere a cauzei.

Avocat S.Ş., avocat V.T. şi avocat D.A., având pe rând cuvântul, pun concluzii de casare cu trimitere a cauzei, pentru motivele invocate mai sus.

INSTANŢA

Asupra apelurilor penale de faţă;

Pin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa, nr.509/P/2008, înregistrat la Judecătoria Olteniţa sub nr.2410/269/24.07.2008, au fost trimişi în judecată inculpaţii M.N.-L., S.C., P.M., S.F., N.P., T.I., M.F., S.P., C.A., C.D., C.F., S.V., I.G., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.322 alin.1 cp., şi B.F.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.322 al.1 cp., art.86 alin.1 din OUG 195/2002 Rep., ambele cu aplic.art.33 lit.a cp.

Din actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că în seara de 09.03.2008, în jurul orei 20,00 inculpaţii C.D., S.P., C.A., C.F., S.V. şi I.G., se aflau pe o stradă din , comuna , jud., unde sărbătoreau „Lăsatul Secului pentru Sf.Paşti”.

Pe fondul unor dicuţii neprincipiale avute cu inculpaţii B.F.M., P.M., M.F., M.N.L., N.P., T.I., S.C. şi S.F., cei 6 inculpaţi menţionaţi mai sus s-au încăierat cu aceştia.

În urma încăierării a rezultat vătămarea corporală a inculpaţilor P.M., S.P., C.A., C.F., I.G. şi S.V..

În sarcina inculpatului B.F.M., a fost reţinută şi săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, întrucât înainte de încăierare a condus pe mai multe străzi din satul , comuna , autoturismul marca Dacia Nova cu nr. de înmatriculare xx-yy-zzzz proprietate privată, fără a poseda permis de conducere.

Prin sentinţa penală nr. 310/2008, Judecătoria Olteniţa, în baza art.322 alin.1 cp. A condamnat pe inculpaţii M.N.L., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz în loc., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 6 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, căsătorit, fără antecedente penale, C.I. seria , nr., elib. de , CNP , P.M., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , judeţul , cetăţean român, studii 7 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, necăsătorit, fără antecedente penale, C.I. seria ,Nr. eliberat de , CNP , S.F., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud. , cetăţean român, studii 3 clase, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. , CNP , N.P., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în com. sat , jud., cetăţean român, studii 4 clase, stagiul militar satisfăcut, căsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. , elib. de , CNP , M.F., fiica lui x şi y, născută la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliată în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 8 clase, fără ocupaţie, necăsătorită, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. , elib. de , CNP , S.P., fiul lui x şi y , născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 11 clase, fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. elib. de , CNP , C.A., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 8 clase, stagiul militar satisfăcut, căsătorit, muncitor necalificat la SC I. B., fără antecedente penale, C.I. seria ,Nr. elib. de Poliţia , CNP , C.D., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., dom. în com., sat , jud., cetăţean român, studii 8 clase, stagiul militar nesatisfăcut, muncitor necalificat la SC C.G. B., fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. elib. de , CNP , C.F., fiica lui x şi y, născută la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliată în com. , sat , jud., cetăţean român, studii 12 clase, căsătorită, muncitor necalificat la SC R.H. B., fără antecedente penale, CI seria ,Nr. elib. de , CNP , şi I.G., fiul lui x şi y , născut la data de xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 11 clase, electrician la SC A.C. SRL B., stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără antecedente penale, C.I. seria ,Nr. elib. de , CNP , la câte 2000 lei amendă fiecare.A pus în vedere inculpaţilor dispozitiile art.63/1 cp.

În baza art.322 alin.1 cp. a condamnat pe inculpatul B.F.M., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 8 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, C.I. seria , Nr. eliberată de , CNP , la 4 (patru) luni închisoare.

În baza art.86 alin.1 din OUG 195/2002 Rep.; a condamnat pe inculpatul B.F.M. la 1 (un) an închisoare, în baza art.33 lit.a cu art.34 lit.b cp. urmând ca inculpatul B.F.M. va executa o singură pedeapsă de 1 an închisoare; în baza art.81 cp. cu art.82 cp. a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani;a pus în vedere inculpatului dispoziţiile art.83 cp.; în temeiul art.71 alin.2 cp. a interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b cp.

În baza art.322 alin.1 cp. a condamnat pe inculpatul S.C., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., jud., domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 2 clase, fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, posedă antecedente penale, C.I. seria , Nr. , CNP , la 1000 lei amendă; a pus în vedere inculpatului S.C. dispozitiile art.63/1 cp.; în baza art.83 cp.a revocat suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplic. prin sp. 297/2006 a Judecătoriei Olteniţa, astfel că inculpatul execută şi această pedeapsă alături de amenda de 1000 lei.

În baza art.322 alin.1 cp. a condamnat pe inculpatul T.I., fiul lui x şi y, născut la xx.yy.zzzz în mun., judeţul , domiciliat în comuna , sat , jud., cetăţean român, studii 7 clase, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, posedă antecedente penale, C.I. seria , Nr. elib. de , CNP , la 1000 lei amendă; a pus în vedere inculpatului T.I. dispozitiile art.63/1 cp.; în baza art.83 cp. a revocat suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni aplicată prin sp.297/2006 a Judecătoriei Olteniţa, pe are o execută alături de prezenta.

În baza art.322 alin.1 cp. a condamnat pe inculpatul S.V., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz în mun., judeţul , domiciliat în comuna , sat , judeţul , cetăţean român, studii 12 clase, electrician la SC A.G. SRL B., stagiul militar satisfăcut, posedă antecedente penale, C.I. seria , Nr. elib. de , mun., CNP , la 1000 lei amendă; a pus în vedere inculpatului dispozitiile art.63/1 cp; în baza art.83 cp. a revocat suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului S.V. prin sp.801/2005 a Judecătoriei Olteniţa, dispunând executarea în întregime a acesteia, care nu se contopeşte cu pedeapsa amenzii de 1000 lei aplicată prin prezenta.

A obligat pe fiecare inculpat la câte 400 lei fiecare cheltuieli judiciare statului din care pentru inculpatul P.M. 100 lei onorariu apărător oficiu.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă J.O. şi inculpaţii S.P., C.A., C.D., C.F., S.V., I.G..

Parchetul de pe lângă J.O. critică sentinţa instanţei de fond pentru nelegalitate având în vedere următoarele motive:

Instanţa de fond nu a aplicat pedepsele accesorii prevăzute de art.64 pentru inculpaţii S.C., T.I. şi S.V.

A omis să dispună suspendarea pedepselor accesorii prevăzute de art.64 c.p. pentru inculpatul B.F.M.

A revocat greşit suspendarea pedepsei de un 1 şi 6 luni închisoare pentru inculpaţii S.C. şi T.I., în condiţiile în care trebuia să le revoce câte doi ani, cât au avut în realitate, conform sentinţei penale nr.297/2006 a Judecătoriei Olteniţa care a anulat sentinţa penală nr.18/2005 a Tribunalul Călăraşi.

De asemenea, sentinţa este lovită de nulitate întrucât au fost încălcate drepturile la apărare şi de asemenea încălcate şi principiile procedurale motiv pentru care solicită casare cu trimitere spre rejudecare.

Inculpaţii apelanţi critică sentinţa instanţei de fond pentru nelegalitate solicitând casare cu trimitere spre rejudecare întrucât instanţa de fond a solicitat desemnarea unui singur avocat pentru asigurarea asistenţei juridice obligatorii, chiar dacă erau evidente interesele contrarii ale celor două grupuri.

Martorii au fost audiaţi şi au dat declaraţii de genul „menţin declaraţiile”, contrar dispoziţiilor legale potrivit cărora instanţa trebuie nemijlocit să afle adevărul, prin exercitarea rolului activ. Simpla declaraţie că-şi menţine declaraţia denotă că instanţa nu a făcut o anchetă judecătorească.

Nu rezultă analiza probelor făcută de instanţă, nu rezultă ce acţiuni sau inacţiuni au făcut fiecare dintre cei implicaţi.

Nu au fost audiaţi martorii conform dispoziţiilor legale şi s-a amânat pronunţarea dar nu se menţionează cine a fost prezent la pronunţare.

Apelantul S.V. mai precizează că nu a fost nici asistat, nici reprezentat de apărător în faza judecării fondului atât la ascultarea inculpaţilor, cât şi a martorilor, nefiind puse concluzii cu ocazia dezbaterilor pe fond.

La termenul din 13.11.2008, în condiţiile în care el nu a fost prezent şi nici reprezentat de apărător, s-a procedat la audierea martorilor prezenţi la instanţă.

Mai arată că pentru el şi pentru ceilalţi inculpaţi lipsă şi nereprezentaţi nu s-au pus concluzii cu privire la renunţarea la martori. Nu s-a motivat de ce s-a revenit la audierea martorilor lipsă şi a continuat judecata pe fond.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului, motivele de apel invocate atât de Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa, cât şi de apelanţii inculpaţi, sentinţa apelată, apreciază apelurile fondate pentru următoarele considerente:

În şedinţa din 21 august 2008 s-a dispus de către instanţa de fond adresă către Baroul de avocaţi O. în vederea desemnării unui apărător din oficiu care să asigure asistenţă juridică tuturor inculpaţilor, deşi rezultă clar – din probele administrate, că aceştia aveau interese contrare. În acest sens s-a emis delegaţia pentru asistenţă juridică obligatorie pentru toţi inculpaţii (fila 45 dosar fond).

La termenul de judecată din 25 septembrie 2008 apărătorul inculpaţilor din oficiu a solicitat lăsarea cauzei după orele 12,30 întrucât în primele ore ale zilei se află la Tribunalul Călăraşi. Nu rezultă din încheiere dacă această cauză a fost strigată după ora 12,30, în schimb se procedează la audierea inculpaţilor prezenţi în lipsa apărătorului din oficiu desemnat de instanţă.

În încheierea de şedinţă din 23 octombrie 2008 apărătorul ales al inculpatului B.F.M. a solicitat amânarea cauzei, iar avocat P.L. care a substituit pe avocat D.S.A. a precizat că este de acord cu cererea de amânare dar s-a aluat act că a răspuns numai pentru inculpatul M.N.L., deşi din delegaţie rezultă că îi reprezintă pe toţi inculpaţii.

La termenul de judecată din 13 noiembrie 2008 au lipsit inculpaţii M.N.L., S.C., P.M., S.F., N.P., T.I., M.F., S.P., C.A., C.D., C.F., S.V. şi I.G. şi nici apărătorul din oficiu nu a fost prezent, aşa cum rezultă din apelul nominal. În lipsa acestora au fost audiaţi martorii prezenţi, iar apărătorul ales al inculpatului B.F.M. a precizat că nu mai insistă în audierea martorilor lipsă, iar instanţa a luat act că nu se mai insistă în audierea martorilor lipsă, revenind de la audierea lor.

S-au pus concluzii pe fond, iar cu această ocazie i se dă cuvântul d-nei avocat D.S.A. care a pus concluzii numai pentru inculpatul P.M., deşi îi reprezenta pe toţi inculpaţii conform delegaţiei existente la dosar.

Nu rezultă din nici o încheiere de şedinţă că instanţa ar fi revenit şi ar fi dispus încetarea delegaţiei apărătorului din oficiu faţă de toţi inculpaţii, mai ales că nu se impunea desemnarea acestuia faţă de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunile săvârşite de inculpaţi. Dar, nerezultând acest lucru, apărătorul din oficiu ar fi trebuit să pună concluzii pentru toţi inculpaţii

Pentru inculpaţii lipsă când s-au pus concluzii pe fond nu au fost puse concluzii, nefiind asigurată asistenţa judiciară, ei având reprezentarea că sunt asistaţi din oficiu.

Mai mult decât atât, în condiţiile în care inculpaţii au lipsit s-a procedat la audierea martorilor prezenţi la instanţă însă cercetarea judecătorească s-a făcut strict formal, în declaraţiile martorilor consemnându-se numai că-şi menţin declaraţiile date la urmărirea penală şi astfel ascultarea acestora s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.326 şi 327 c.p.p. ce se aplică în condiţiile art.322-324 şi 325 al.1 c.p.p.

După audierea martorilor prezenţi pentru inculpatul B.F.M., apărătorul ales al acestuia, avocat I.V. a precizat că nu insistă în audierea martorilor lipsă şi nici nu mai are alte cereri de formulat, solicitând judecarea cauzei pe fond.

Reprezentantul ministerului public a precizat că nu insistă în audierea martorilor lipsă fiind de acord cu soluţionarea cauzei.

Instanţa a luat act că nu se insistă în audierea martorilor lipsă şi a revenit la audierea acestora, acordând cuvântul pe fond.

Esenţial este că, pentru inculpaţii absenţi, nu s-au pus concluzii cu privire la renunţarea de martori. Nu s-a motivat cererea de renunţare la administrarea probei, mai ales că, din celelalte probe şi respectiv declaraţii de inculpat, rezultă cu certitudine că aceştia au poziţii diferite faţă de săvârşirea faptelor, fiind practic două grupuri.

Nu rezultă din analiza probelor ce acţiuni sau inacţiuni au făcut fiecare dintre cei implicaţi.

Instanţa s-a mărginit în a întreba martorii dacă menţin declaraţiile, contrar dispoziţiilor legale potrivit cărora instanţa trebuie nemijlocit să afle adevărul, nu prin intermediul organelor de poliţie, ci prin exercitarea rolului său activ. Au fost încălcate prevederile codului de procedură penală referitor la modul şi limitele ascultării martorilor, în sensul că simpla declaraţie „că-şi menţin declaraţiile” denotă că instanţa nu a făcut o anchetă judecătorească prin dezbaterea în contradictoriu. Lipseşte nemijlocirea, contradictorialitatea şi percepţia că o faptă sau nu încăierare că o persoană este sau nu vinovată.

Pentru aceste motive de nelegalitate referitoare la încălcarea dreptului la apărare şi încălcarea principiilor procedurale urmează a fi admise apelurile declarate de parchet şi de inculpaţi şi trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art.379 pct.2 lit.b cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa şi inculpaţii S.P., C.A., C.D., C.F., S.V., I.G. împotriva sentinţei penale nr.310/2008 a Judecătoriei Olteniţa, pe care o desfiinţează în totalitate şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariu de 25%-apărător oficiu.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpaţi.

Pronunţată în şedinţa publică din 31 martie 2009.

Etichete: