Top

Loviri si alte vatamari

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5172/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 164

Şedinţa separată şi nepublică de la 16 Martie 2011

Ministerul Public reprezentat de procuror RALUCA OLARU

INSTANŢA Deliberând asupra acţiunii penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria mun. Moineşti nr. 1574/P/2010, înregistrat pe rolul aceste instanţe sub nr. 5172/260/2010 in 21.09.2010, a fost trimis in judecată inculpatului minor D.A.P. cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violente şi violare de domiciliu în dauna părţilor vătămate I.G.ş.a. fapte prevăzute şi pedepsite de art. 180 alin.l C.pen, respectiv art. 192 alin. 2 C.pen.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Constată că in data de 01. 06. 2010, inculpatul a pătruns fără drept in curtea numitei I.G. şi 1-a lovit pe fiul acesteia, respectiv pe numitul B.V. cu pumnii si picioarele.

Instanţa retine că cei 2 minori s-au bătut in stradă, după care partea vătămată B. V.s-a refugiat in curtea mamei sale unde a fost urmărit de către inculpat care a pătruns fără încuviinţarea mamei părţii vătămate, lovind din nou pe partea vătămată.

In cauză, părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.

De asemenea, Spitalul Mun. Moineşti şi Serviciul de Ambulanta arată că nu se constituie părţi civile întrucât nu au transportat respectiv nu au asigurat asistenţă medicala părţii vătămate.

Inculpatul s-a prezentat in faţa instanţei, a recunoscut săvârşirea faptei care se coroborează şi cu declaraţiile martorilor de la u.p.

Referatul Serviciului de Probatiune Bacău arată că inculpatul minor are carenţe in educare legate de un mediu familial instabil si

de o implicare necorespunzătoare a părinţilor in ce priveşte creşterea si educarea minorului..

Inculpatul este la un debut infracţional, fapt ce conduce la ideea recuperării acestuia pentru societate şi indrumării sale către un comportament potrivit legislaţiei in vigoare.

Instanţa raportat şi la modul de săvârşire a faptelor, respectiv un conflict mai vechi cu cealaltă parte vătămată ce a condus in cursul derulării infracţiunii de lovire si la săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu apreciază că faţă de minorul in cauză, aplicarea unei pedepse este o măsura prea aspră.

Raportat la art. 101 lit.a Cp. pentru săvârşirea celor două infracţiuni, cu aplicarea art. 33 lit a si 99 Cp., va aplica inculpatului minor măsura educativă a „mustrării,,.

Va lua act că nicio parte vătămată nu s-a constituit parte civilă in cauză.

II va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat in care se includ onorariile de apărător din oficiu de la u.p. şi din cursul judecăţii.

Pentru aceste motive,

în baza art. 101 lit.a Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 192 alin.2 Cod penal şi art. 180 alin.l cod penal, cu aplicarea art. 33 lit.”a” Cod penal şi art. 99 ş.u. Cod penal va aplica

inculpatului minor D. A.P. fiul lui …………, născut la

………..cetăţean român, necăsătorit, studii 4 clase, fără antecedente

penale la măsura educativă a „MUSTRĂRII”.

în baza art. 102 Cod penal, va dojeni pe minor, îi va arată pericolul social al faptelor săvârşite şi ii va sfătui să se poarte în aşa fel încât să dea dovada de îndreptare, atrăgându-i-se atenţia că dacă va mai săvârşi fapte penale se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

Va lua act că părţile vătămate I.G. si B.V. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Va lua act că părţile civile Spitalul Municipal Moineşti şi Serviciul de Ambulanţă Bacău nu s-au constituit părţi civile în cauză.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat din care 400 lei reprezintă onorarii apărători din oficiu, pentru avocat Ene Gheorghe şi avocat Şofranca Dumitru, plătiţi din fondurile Ministerului de Justiţie.

Etichete: