Top

Sanctiuni procedurale. Nulitate. Nesemnarea încheierii de sedinta de consemnare a dezbaterilor si amânare a pronuntarii.

Nesemnarea încheierii de sedinta de consemnare a dezbaterilor si amânare a pronuntarii atrage nulitatea absoluta prevazuta de art.197 alin.2 Cod procedura penala a hotarârii si casarea cu trimitere spre rejudecare.

Cod procedura penala, art.305

art.197 alin.2

Prin sentinta penala nr. 358 din 26 februarie 2007 pronuntata in dosarul penal nr. 136/212/2005, Judecatoria Constanta a hotarât condamnarea inculpatului S.G. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de “ucidere din culpa” prev. de art. 178 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a) Cod penal, 76 lit. d) Cod penal.

Prin decizia penala nr.396 din 8 octombrie 2007, pronuntata în dosarul penal nr.136/212/2005, Tribunalul Constanta a admis, în baza art. 379 pct. 2 lit. a) cod procedura penala, apelurile formulate de inculpatul S.G. si partea responsabila civilmente S.C. « C.U. » SRL, a desfiintat in parte sentinta penala apelata si rejudecând a aplicat în favoarea inculpatului circumstanta atenuanta prevazuta de art. 74 alin. 2 Cod penal, constând in culpa comuna a victimei O.I. si a redus cuantumul despagubirilor pentru daune morale acordate partilor civile de la 10.000 lei pentru fiecare parte civila la 5.000 lei pentru fiecare parte civila .

În termen legal, inculpatul S.G. a declarat recurs, criticând hotarârile recurate sub aspectul netemeiniciei, prin prisma cazului de casare prev. de art.3859 pct.14 cod pr.penala.

Examinând cauza prin prisma cazului de casare invocat si a disp.art.3859 alin.3 cod procedura penala, curtea constata ca recursul este întemeiat, pe motivul pus în discutie din oficiu de curte, respectiv acela privind nesemnarea încheierii de amânare a pronuntarii cauzei in prima instanta, care însa va fi circumscris dispozitiilor art.3859 pct.3 cod procedura penala.

Aceasta situatie, ce rezulta din actele dosarului, impune, în acord si cu practica I.C.C.J. (dec.pen.3933/27.06.2005), casarea hotarârii recurate, întrucât, în lipsa acesteia, nu se poate verifica daca au fost respectate dispozitiile legale privind compunerea completului de judecata.

In consecinta, cauza urmeaza a se rejudeca de catre prima instanta – Judecatoria Constanta, cu respectarea disp.art.372 cod pr.penala.

Tags: