Top

Cerere excludere asociat dintr-o societate cu raspundere limitata. Invocarea disp.art.217 al.1 lit.c din Legea nr.31/1990 (actual 222 lit.c). Inadmisibilitate.

Art.217 al.1 lit.c din Legea nr.31/1990 face referire exclusiva la excluderea asociatului din societatea cu raspundere nelimitata, nefiind aplicabil în cazul unei societati cu raspundere limitata.

Reclamanta P.E. a chemat în judecata la data de 27.08.2003 pe pârâtii Z.D. si S.C. „Z.A.” S.R.L., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta în contradictoriu cu acestea sa se dispuna excluderea pârâtei Z.D.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca a constituit împreuna cu pârâta Z.D. societatea cu raspundere limitata S.C. „Z.A.” S.R.L., stabilindu-se prin actul constitutiv ca administrarea societatii sa se faca de catre reclamanta, conform art. 6 si 8. Se mai arata ca, totusi, pârâta a încercat sa se amestece în administrarea societatii, a formulat cerere de excludere a reclamantei din societate, a solicitat instantei sa pronunte o hotarâre prin care sa administreze societatea, alaturi de reclamanta, a înregistrat în contabilitate o factura falsa si altele.

În drept, reclamanta si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art.217 alin.1 pct. „c” si art.80 din Legea nr.31/1990.

Prin sentinta civila nr.8232/COM/13.11.2003 Tribunalul Constanta a respins ca inadmisibila cererea reclamantei P.E. formulata în contradictoriu cu pârâtele Z.D. si S.C. „Z.A.” S.R.L.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca în cauza nu sunt întrunite conditiile art.217 alin.1 lit. „c” din Legea nr.31/1990, în sensul ca dispozitiile acestui text de lege reglementeaza excluderea asociatului cu raspundere nelimitata dintr-o societate în nume colectiv sau în comandita simpla.

Cum societatea comerciala constituita de parti este societate comerciala cu raspundere limitata, excluderea asociatei pârâte Z.D. nu se poate dispune în temeiul art.217 lit. „c” din Legea nr.31/1990.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta P.E., criticând-o ca fiind nelegala si netemeinica.

În motivarea apelului se arata, în esenta, ca în mod gresit prima instanta a respins actiunea sa ca inadmisibila, deoarece în conformitate cu art.217 din Legea nr.31/1990 poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandita simpla sau cu raspundere limitata asociatul care se amesteca fara drept în administratie, ori contravine dispozitiilor art.80 si 82.

Se mai arata ca, în aceasta reglementare, legiuitorul a avut în vedere societatile de persoane, ratiunea reglementarii decurgând din caracterul fiduciar al acestor societati, din strânsa legatura pe care se întemeiaza raporturile dintre asociati, enumerarea legiuitorului având caracter exemplificativ, nu limitativ.

În fapt, relatiile dintre cele doua asociate sunt de natura a perturba grav functionarea societatii, pe fondul cauzei actiunea fiind întemeiata, prin actiunile întreprinse împotriva sa perturbând activitatea societatii.

Apelul este nefondat, apreciaza Curtea.

În cauza, reclamanta apelanta si-a întemeiat actiunea de excludere a celeilalte asociate cu care a constituit societatea comerciala cu raspundere limitata (S.C. „Z.A.” S.R.L.) pe dispozitiile art.217(1) lit. „c” din Legea nr.31/1990.

Potrivit art.217(1) lit. „c” din Legea nr.31/1990 poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandita simpla sau cu raspundere limitata: asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept în administratie ori contravine dispozitiilor art.80 si 82.

În raport de aceste dispozitii legale, reproduse întocmai, se constata ca legal prima instanta a respins actiunea reclamantei ca inadmisibila.

Aceasta, deoarece lit. „c” din art.217(1) din Legea nr.31/1990 face referire exclusiva la excluderea asociatului din societatea cu raspundere nelimitata, iar art.217(1) enumera ce anume asociati si din ce anume societati, la modul general, pot fi exclusi.

Asadar, art.217(1) din lege enumera excluderea, ca sanctiune, iar apoi, în continuare, legiuitorul a prevazut distinct, pentru fiecare societate, în ce situatii asociatul poate fi exclus.

Prin urmare, un asociat într-o societate cu raspundere limitata nu poate fi exclus din societatea sa, pentru motivul prevazut de legiuitor pentru excluderea asociatului din societatea cu raspundere nelimitata, cum eronat sustine apelanta ca ar fi posibil.

Legiuitorul, în art.217 a prevazut posibilitatea excluderii asociatului din societatea cu raspundere limitata, în aceleasi conditii ca si excluderea asociatului din societatea în nume colectiv si societatea în comandita simpla si nu ca pentru excluderea asociatului din societatea cu raspundere nelimitata, dupa cum s-a mai aratat.

Decizia civila nr.128/01.04.2004

Etichete: