Top

Executare silită. Poprire asupra părţilor sociale ale societăţii cu răspundere limitată pentru creanţe personale ale asociatului. Nelegalitate.

Potrivit disp. Art. 66 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „ pe durata societatii, creditorii personali ai asociatului pot sa-si exercite drepturile numai asupra partii din beneficiile societatii cuvenite asociatului dupa bilantul contabil , iar dupa dizolvarea societatii asupra partii ce s-ar cuveni prin lichidare” , iar potrivit alin. 2 creditorii pot popri în timpul societatii . partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.
Poprirea se poate înfiinta asupra partilor ce s-ar cuveni asociatului (debitor) prin lichidare si nu asupra partilor sociale pe care acesta le are în societate.

Sectia civila – decizia nr. 209/21.02.2005

Prin sentinta civila nr. 8546/29.09.2004 pronuntata de Judecatoria Iasi a fost respinsa contestatia la executare promovata de debitorul L.G.D si S.C. „Cronos Grup” SRL.
Pentru a pronunta aceasta solutie , instanta de fond a retinut ca s-a înfiintat poprire asupra bunurilor mobile incorporale – 19 parti sociale – pe care debitorul le detine la societate, ca aceste bunuri mobile incorporale reprezinta creante ale debitorului fata de societate, bunuri pe care legea nu le exclude de la executarea silita, creditorii putându-le urmari pentru creantele personale ale debitorului lor.
Împotriva cestei sentinte au declarat recurs contestatorii , solicitând modificarea sentintei atacate în sensul admiterii contestatiei la executare si anularii formelor de executare efectuate asupra celor 19 parti sociale pe care L.G.D. le detine la societate.
Recursul a fost admis prin decizia civila nr. 209 din 21.02.2005 pronuntata de Tribunalul Iasi.
Instanta de recurs a retinut ca prin sentinta civila nr. 22422/2002 si decizia civila nr. 830/2003 , investite cu formula executorie debitorul L.G.D. a fost obligat sa plateasca creditorilor suma de 10.000 USD si cheltuieli de judecata. Cum debitorul nu si-a executat de buna voie obligatia, creditorii au demarat procedura executarii silite. Ca procedura executionala a fost aleasa poprirea.
Prin adresa emisa de executorul judecatoresc în dosarul de executare catre recurenta SC „CRONOS GRUP” SRL s-a înfiintat poprire asupra bunurilor mobile incorporale – 19 parti sociale – pe care debitorul le detine la societate.
Înfiintarea popririi asupra partilor sociale detinute de debitor este inadmisibila.
Capitalul social al unei societati comerciale este expresia valorica a totalitatii aporturilor asociatilor care participa la constituirea societatii. În cadrul societatilor cu raspundere limitata acesta este divizat în anumite fractiuni denumite parti sociale. Asociatii dobândesc în schimbul aportului un numar de parti sociale corespunzatoare valorii aportului fiecaruia . In limita aportului, asociatul devine creditor al societatii , cu toate consecintele care decurg de aici.
Potrivit dispozitiilor art. 65 din Legea nr. 31/1990 „bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia din momentul înmatricularii ei în registru”.
În conformitate cu dispozitiile art. 66 alin. 1 din aceiasi lege , „pe durata societatii creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil , iar dupa dizolvarea societatii asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare” , iar alin. 2 prevede situatia în care creditorii pot totusi popri în timpul societatii , partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.
Dispozitiile art. 66 din Legea nr. 31/1990 nu lasa loc de interpretare , fiind clare în legatura cu obiectul popririi . Pe durata societatii , creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficii cuvenite asociatului dupa bilantul contabil , iar dupa dizolvarea societatii , asupra partii ce s-ar cuveni dupa lichidare.
Deci, poprirea se poate înfiinta asupra partilor ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare si nu asupra partilor sociale pe care acestia le detin în societate.
Ca urmare, în conformitate cu dispozitiile art, 312 Cod procedura civila recursul promovat de contestatori va fi admis , modificându-se în tot hotarârea atacata în sensul admiterii contestatiei la executare si anularii formelor de executare efectuate asupra celor 19 parti sociale pe care debitorul de detine la societatea contestatoare.

Etichete: