Top

Creanta. Majorari si penalitati de întârziere. Calitate procesuala pasiva în situatia decesului administratorului unic fara existenta clauzei în actul constitutiv privind continuarea activitatii cu mostenitorii.

Potrivit art. 224 din Legea nr. 31/1990, republicata, societatile cu raspundere limitata se dizolva, în cazul decesului asociatului unic, si nu exista clauza de continuare cu mostenitorii acestuia.

În speta, întrucât prin actul constitutiv nu s-a prevazut continuarea activitatii societatii cu mostenitorii sai, mostenitorii legali nu au calitate procesuala în legatura cu debitele societatii al carei asociat unic a decdat.

Prin cererea adresata Tribunalului Constanta – Sectia comerciala, SC „L.R.” SA a solicitat obligarea petentei SC „E” SRL la plata sumelor de 6.521.200 lei cu titlu de pretentii, 2.492.677 lei reprezentând dobânzi si cheltuieli de judecata.

Si-a motivat reclamanta cererea aratând ca relatiile de prestari servicii între parti s-au derulat normal ramânând o diferenta cu titlu de contravaloare prestari servicii.

A aratat reclamanta ca, desi pârâta a fost pusa în întârziere, aceasta nu si-a îndeplinit obligatia asumata.

S.L., în calitate de sotie supravietuitoare a administratorului pârâtei, a formulat întâmpinare solicitând respingerea actiunii.

Prin sentinta civila nr.6391/2004 Tribunalul Constanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a lui S.L. invocata din oficiu si a respins actiunea în consecinta.

Pentru a dispune astfel a retinut prima instanta ca reclamanta a chemat în judecata societatea comerciala „E” SRL si nu pe administratorul acesteia, iar actul constitutiv nu prevede continuarea activitatii cu mostenitorii în cazul decesului asociatului unic.

Împotriva hotarârii, în termen legal, a declarat recurs reclamanta aratând ca în speta calitatea procesuala pasiva apartine celui fata de care se poate realiza interesul respectiv, iar societatea nu si-a întrerupt activitatea.

Verificând critica adusa Curtea retine ca aceasta este nefondata pentru considerentele:

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana chemata în judecata si cea careia îi incumba îndeplinirea obligatiei.

În cauza, urmare a decesului administratorului unic si în lipsa existentei unei clauze în actul constitutiv privind continuarea activitatii cu mostenitorii, în mod corect a retinut prima instanta ca în privinta SC „E” SRL a operat dizolvarea de drept, astfel ca aceasta nu mai este titulara a obligatiei reclamate.

Referitor la pârâta S.L., se retine ca nici aceasta nu are calitate procesuala pasiva întrucât ea este mostenitoarea administratorului unic ce nu a fost chemat în judecata în nume propriu.

Decizia civila nr.420/22.11.2004

Etichete: