Top

Caz de casare prevazut art. 3859 alin. 1 pct. 17 cod procedura penala, gresita încadrare juridica. Contradictie între hotarârea primei instante si decizia pronuntata în apel.

Judecatoria Medgidia, prin sentinta penala nr.537/P din data de 28.03.2008, a hotarât:

„În baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedura penala raportat la art.10 alin.1 lit.a Cod procedura penala, achita pe inculpatul S.G., domiciliat în comuna Castelu, str. F., fara ocupatie, casatorit, fara antecedente penale, sub aspectul savârsirii infractiunii de conducere fara permis, prevazuta de art.87 al.1 din O.U.G.nr.195/2002, republicata, întrucât fapta nu exista.”

Tribunalul Constanta, admite ca fondat apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia împotriva sentintei penale nr.537/P din 28.03.2008 pronuntata de Judecatoria Medgidia si în consecinta a hotarât:

„În conformitate cu art.379 pct.2 lit.a) Cod procedura penala:

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia împotriva sentintei penale nr.537/P din 28.03.2008 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul penal nr.4975/256/2007.

Desfiinteaza sentinta penala apelata si rejudecând dispune :

În baza art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 :

Condamna pe inculpatul S.G. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala.

În baza art.71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei închisorii, exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) Cod penal, si exercitiul dreptului de a conduce un autovehicul, prevazut de art.64 lit.c) Cod penal.

În baza art.81-82 Cod penal dispune pentru inculpat suspendarea conditionata a executarii pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 3 ani ce curge de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare.

În baza art.71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepselor accesorii pe durata suspendarii executarii pedepsei principale .

În baza art.359 Cod procedura penala :

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod penal privind cazurile de revocare a suspendarii executarii pedepsei .

În baza art.191 Cod procedura penala obliga inculpatul sa plateasca statului suma de 350 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate la judecata în fond .

În baza art.192 alin.3 cod procedura penala:

Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel ramân în sarcina acestuia.”

Împotriva deciziei penale a declarat recurs inculpatul criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie si solicitând mentinerea sentintei de fond.

Din examinarea lucrarilor dosarului, rezulta ca instanta de fond în urma deliberarii se pronunta asupra infractiunii de conducere pe drumurile publice fara permis de conducere, aspect reluat si în dispozitivul hotarârii nr.537/P din 28.03.2008.

Apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia este admis de Tribunalul Constanta, de aceasta data, instanta de control judiciar îl condamna pe inculpat pentru savârsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, având în sânge o alcoolemie peste limitele prevazute de lege fara a sesiza acest aspect si a dispune daca era cazul îndreptarea de eroare materiala a sentintei pronuntata de Judecatoria Constanta, ori inculpatul se afla în fata a doua hotarâri judecatoresti, prima pronuntata de Judecatoria Medgidia prin care este achitat pentru savârsirea infractiunii de conducere fara permis si cea de a doua decizie penala pronuntata de Tribunalul Constanta prin care este condamnat la o pedeapsa pentru savârsirea infractiunii de conducere a unei autovehicul pe drumurile publice având în sânge o îmbibatie peste limitele legale.

Desi prima hotarâre a fost desfiintata de Tribunal, constata ca inculpatului i s-a adus o atingere grava dreptului de a avea un proces echitabil si corect de vreme ce se pronunta o hotarâre de achitare de instanta de fond si ulterior de condamnare de instanta de apel, pentru infractiuni diferite prevazute de O.U.G. nr.195/2002.

Instanta de control judiciar nu a observat acest aspect, mai mult, din dosar nu rezulta ca s-au depus diligente pentru a se asigura prezenta inculpatului la instanta.

Calificarea faptei pentru care a fost urmarit penal inculpatul fiind diferita la cele doua instante, se apreciaza o încalcare a prevederilor art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Curtea de Apel Constanta, în baza art.38515 pct.1 lit.”c” Cod procedura penala în referire la art.3859 pct.10 si 17 Cod procedura penala, a admis recursul penal formulat de inculpatul S.G. împotriva deciziei penale nr.419 din 2 octombrie 2008, pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul penal nr.4975/256/2007.

A casat decizia penala nr.419 din 2 octombrie 2008, pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul penal nr.4975/256/2007 si sentinta penala nr.537/P/28.03.2008, pronuntata de Judecatoria Medgidia si a dispus rejudecarea cauzei de catre instanta de fond, respectiv Judecatoria Medgidia.

Etichete: