Top

Sanctiuni procedurale. Nulitate. Neaudierea inculpatului de catre instanta de apel.

Instanta de control judiciar, fiind sesizata cu apelul inculpatelor si al partilor civile, dupa pronuntarea unei hotarâri penale în fond, prin care nu au fost condamnate pentru infractiunile prevazute de art.37 din Legea nr.82/1991 si art.266 din Legea 31/1990, a nesocotit dispozitiile legale, trecând la judecarea cauzei fara audierea acestora, desi au fost prezente, ceea ce constituie caz de nulitate care impune reluarea judecatii în apel.

Constitutie, art.21 alin.3

Conventia pentru apararea drepturilor omului

si a libertatilor fundamentale, art.6

Codul de procedura penala, art.378 al.1

Prin sentinta penala nr.921 pronuntata la data de 28.04.2006, în dosarul penal cu nr.588/2005, Judecatoria Constanta a respins ca nefondate cererile de schimbare a încadrarii juridice si, in baza art.12 Legea 87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal, a condamnat-o pe inculpata N.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare si in baza art.11 pct.2 lit.”b” rap. la art.10 lit.”g” Cod procedura penala a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru infractiunile prev. de art.37 din Legea 82/1991 în referire la art.289 Cod penal si art.266 pct.2 din Legea 31/1990 întrucât a intervenit prescriptia speciala a raspunderii penale, in baza art.26 Cod penal rap. la art.12 din Legea 87/1994 cu aplicare art.13 Cod penal, a condamnat-o pe inculpata N.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare si in baza art.11 pct.2 lit.”b” rap. la art.10 lit.”g” Cod procedura penala a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru infractiunile prev. de art.37 din Legea 82/1991 în referire la art.289 Cod penal si art.266 pct.2 din Legea 31/1990 întrucât a intervenit prescriptia speciala a raspunderii penale.

Prin decizia penala nr. 85 pronuntata la data de 13.02.2007, în dosarul penal cu nr.vechi 1256/2006 si nr.unic1233/118/2006, Tribunalul Constantaa respins, în baza art.379 pct.1 lit. » b « Cod procedura penala, ca nefondat, apelul declarat de partea civila M.F. prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala – D.G.F.P. Constanta si a admis, in baza art.379 pct.2 lit.”a” Cod procedura penala, apelurile formulate de apelantele – inculpate, a desfiintat sentinta penala apelata si rejudecând a schimbat, in baza art.334 Cod procedura penala, încadrarea juridica a unor fapte retinute în sarcina inculpatei N.M. din infractiunile prev. de art.12 din Legea 87/1994 cu aplic. art.13 cod penal si art.37 din Legea nr.82/1991 raportat la art.289 Cod penal în infractiunea de evaziune fiscala prev. de art.13 din Legea 87/1994 cu aplic. art.13 cod penal, a unor fapte retinute în sarcina inculpatei N.A. din infractiunile prev. de art.26 Cod penal rap. la art.12 din Legea 87/1994 cu aplic. art.13 Cod penal si art.26 Cod penal rap. la art.37 din Legea nr.82/1991 – art.289 Cod penal, în infractiunea de complicitate la evaziune fiscala prev. de art.26 Cod penal rap. la art.13 din Legea 87/1994 cu aplic art.13 Cod penal si, in baza art.11 pct.2 lit.”b” Cod procedura penala raportat la art. 10 lit.”g” Cod procedura penala, a încetat procesul penal ca urmare a prescriptiei raspunderii penale.

Împotriva deciziei penale nr.85 din 13.02.2007 a Tribunalului Constanta si a sentintei penale nr.921/28.04.2006 a Judecatoriei Constanta, au declarat recurs inculpatele N.A., N.M. si partile civile MFP prin ANFP Constanta si MFP prin ANAF Bucuresti, criticându-le ca nelegale si netemeinice.

Verificând legalitatea si temeinicia hotarârilor penale recurate, prin prisma criticilor aduse cât si din oficiu, din probele dosarului se constata urmatoarele:

În conformitate cu dispozitiile din art.21 al.3 din Constitutia României si at.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, partile au dreptul la un proces echitabil, iar potrivit art.378 al.1 din Codul de procedura penala, cu ocazia judecarii apelului, este obligata sa procedeze la ascultarea inculpatului prezent când instanta de fond nu a pronuntat împotriva inculpatului o hotarâre de condamnare. Aceste prevederi imperative se încadreaza în art.197 al.4 din Codul de procedura penala si care impun, din oficiu, instantele sa ia în considerare încalcarile, în orice stare a procesului, deci anularea actului este necesara pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei.

Or, din examinarea actelor dosarului se constata ca instanta de control judiciar, fiind sesizata cu apelul inculpatelor si a partilor civile, dupa pronuntarea unei hotarâri penale în fond, prin care au fost achitate pentru infractiunile prevazute de art.37 din Legea nr.82/1991 si art.266 din Legea 31/1990 a nesocotit dispozitiile legale, instantele trecând la judecarea cauzei fara audierea acestora, desi au fost prezente, ceea ce constituie caz de nulitate care impune reluarea judecatii în apel.

În consecinta, pentru asigurarea unui proces echitabil inculpatilor, pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei, s-a dispus, în baza art.38515 pct.2 lit.”c” Cod procedura penala în referire la cazul de nulitate prevazut de art.197 al.4 Cod procedura penala, admiterea recursurilor, casarea deciziei penale si trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Constanta.

Etichete: