Top

Plângere impotriva actelor de urmarire penala. Plângerea in fata judecatorului impotriva rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata. Termenul de introducere a plângerii când prim-procurorul parchetului sau, dupa caz, procurorul general

Incalcarea termenului de 20 zile la care se refera art.2781 alin.(2) Cod procedura penala nu atrage de plano constatarea tardivitatii plângerii, având in vedere ca nu este un termen de decadere.

Cod procedura penala, art.2781 alin.(2)

Constitutia României, art.16

Conventia europeana pentru apararea drepturilor

omului si a libertatilor fundamentale, art.6,

Protocolul nr.1 aditional, art.1 (1)

Prin sentinta penala nr.532/21 decembrie 2007, Tribunalul Constanta, Sectia Penala, a respins, în baza art.2781 alin.8 lit.”a” Cod procedura penala, plângerea formulata de petenta S.C.M. R. S.A Constanta, prin reprezentant D.C., ca tardiva.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, Tribunalul Constanta a retinut urmatoarele:

Petenta S.C.M. „R” S.A. a formulat plângere împotriva rezolutiei nr.1234/P/2005 din 30 martie 2007 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta, prin care s-a dispus în temeiul art.10 lit.”b” Cod procedura penala, neînceperea urmarirea penala fata de faptuitoarea M.M. sub aspectul savârsirii infractiunilor prevazute de art.215 alin.1,3,5 Cod penal, art.2151 al.1 Cod penal, art.289 Cod penal, art.246 Cod penal si art.35 alin.1 din Legea 22/1969 întrucât faptele nu sunt prevazute de legea penala.

Tribunalul examinând actele si lucrarile dosarului a constatat ca plângerea este tardiva raportându-se la data când petenta a formulat plângere la procurorul ierarhic superior celui care a pronuntat rezolutia contestata.

Petenta a formulat plângerea la procurorul ierarhic superior la data de 04.05.2007, plângere care nu a fost solutionata în termenul de 20 zile prevazut de art.277 Cod procedura penala.

Coroborând prevederile art.2781 al.1 si 2 Cod procedura penala, instanta de fond a stabilit ca si în situatia în care procurorul ierarhic superior în solutionarea plângerii în termen, petentul are obligatia de a se adresa instantei în termenul de 20 zile de la data când procurorul ierarhic superior trebuia sa solutioneze plângerea sa.

În speta, plângerea trebuia adresata instantei pâna la data de 14.06.2007 inclusiv.

Prin nerespectarea acestui termen, petenta este decazuta din dreptul de a se mai adresa instantei. Se invoca prevederile art.185 Cod procedura penala.

În sustinerea acestei solutii instanta invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs petenta S.C.M.”R” S.A. pentru rejudecarea fondului.

Verificând hotarârea recurata, actele si lucrarile dosarului, Curtea în opinie majoritara, constata:

Petenta S.C.M.”R” S.A., a formulat plângere împotriva rezolutiei nr.219/II/2/2007 a Procurorului de pe lânga Tribunalul Constanta, pronuntata la data de 20.08.2007.

Plângerea este întemeiata pe dispozitiile art.2781 Cod procedura penala.

Aceasta rezolutie este de fapt a Prim Procurorului de pe lânga Tribunalul Constanta, prin care s-a respins plângerea petentei împotriva rezolutiei nr.1234/P/2005 din 30 martie 2007 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta.

În sustinerea plângerii se solicita si desfiintarea rezolutiei nr.1234/30/03/2007.

Tribunalul Constanta a apreciat ca plângerea formulata împotriva acestei rezolutii este tardiva, având în vedere prevederile art.2781 al.1 si 2 Cod procedura penala coroborate cu prevederile art.277 Cod procedura penala si art.185 Cod procedura penala.

S-a concluzionat ca termenul de 20 zile stabilit prin textele de lege mai sus mentionate este un termen de decadere.

Curtea apreciaza ca termenul de 20 zile la care se refera art.2781 al.2 Cod procedura penala nu este unul procedural, astfel cum a fost definit de art.185 Cod procedura penala si prin urmare, nici nu produce consecintele prevazute de acest articol.

Acest termen este un termen legal prevazut în favoarea partii care a formulat plângerea la procurorul ierarhic superior si care are dreptul la rezolvarea cazului sau într-un termen rezonabil (stabilit de legiuitor de 20 zile).

Dupa expirarea acestui termen, partea poate promova plângere la instanta în temeiul art.2781 al.1 Cod procedura penala, iar nu în sensul ca neexercitarea acestui drept în termen de 20 zile de la data când trebuia solutionata plângerea, ar atrage decaderea, cu consecinta respingerii plângerii ca tardiva.

Legiuitorul a prevazut în art.278 alin.31 Cod procedura penala (modificata adusa prin Legea 356/2006) obligatia procesuala de a comunica rezolutiile sau ordonantele persoanei care a facut plângerea. Prevazând aceasta obligatie pentru procuror este evident ca termenul de promovarea plângerii întemeiate pe dispozitiile art.2781 Cod procedura penala, curge de la data comunicarii, iar nu de la data expirarii termenului de 40 zile de la depunerea plângerii la procurorul ierarhic superior. Apreciem ca astfel se da eficienta scopului pentru care a fost prevazuta procedura plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecata. Astfel dreptul partii la acces efectiv în fata unei instante independente si impartiale capata continut.

De asemenea, daca s-ar aprecia ca pentru procuror termenul de 20 zile pentru solutionarea plângerii este un termen de recomandare, iar pentru parte un termen de decadere s-ar impune obligatii disproportionate.

CEDO a decis în jurisprudenta sa ca efectivitatea dreptului la acces la un tribunal impune ca exercitiul acestuia sa nu fie afectat de existenta unor obstacole sau impedimente de drept sau de fapt, ce ar fi de natura sa-i puna în discutie însasi efectivitatea. În considerarea celor mai sus prezentate, curtea considera ca plângerea formulata de petenta S.C.M.”R” S.A., împotriva rezolutiei nr.1234/P/2005 din 30 martie 2007 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta, nu este tardiva.

Întrucât Tribunalul Constanta nu a analizat-o, nu a exercitat controlul jurisdictional, sentinta penala 532/21 decembrie 2007 a Tribunalului Constanta a fost casata si dosarul a fost trimis acestei instante pentru rejudecare.

Etichete: