Top

Competenta judecatoriei, competenta tribunalului. Plângerea împotriva ordonantei procurorului tardiv formulata.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca prin sentinta penala nr.71 din 18.02.2009 pronuntata în dosarul nr.9951/118/2008 Tribunalul Constanta a hotarât respingerea plângerii formulate de petenta SC U.P. SRL împotriva Ordonantei nr.572/P/2007 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta, ca tardiva.

În baza art.192 al.2 Cod procedura penala, obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 200 lei.”

Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata sub nr.9951/P/ din 13.112008 pe rolul Tribunalului Constanta, petenta SC U.P. SRL a formulat plângere împotriva ordonantei Fn /01.0901.09.2008 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului D.J. pentru art.84 alin.1 pct.3 din Legea 59/1934, întrucât fapta este lipsita în mod vadit de gradul de pericol social al unei infractiuni si s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de acesta sub aspectul savârsirii infractiunii de înselaciune, prevazuta de art.215 alin.1, 3, 4 si fals în declaratii prevazuta de art.292 Cod penal, fapteilipsindu-i unul din elementele constitutive, respectiv latura subiectiva.

Examinând exceptia tardivitatii introducerii plângerii formulata de aparatorul faptuitorului D.J., aceasta este întemeiata pentru urmatoarele considerentele:

Legiuitorul român a consacrat, prin instituirea art.275 Cod procedura penala, dreptul generic al oricarei persoane de a face plângere împotriva masurilor si actelor de urmarire penala, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime iar în situatia în care plângerea vizeaza actele sau masurile luate de procuror aceasta plângere – în termen legal – se adreseaza prim-procurorului parchetului competent sa rezolve plângerea.

Cum petenta a formulat o astfel de plângere la prim procurorul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta, plângere care nu a fost solutionata în termenul de 20 zile prevazut de art. 277 din Codul de procedura penala, în baza alin. 1 si 2 ale art. 2781 Cod procedura penala petentul se poate adresa instantei în termen de 20 zile, care curge de la expirarea termenului de 20 zile.

Ordonanta nr.Fn /01..09.2008 dispusa în dosarul nr.572/P/2007 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta a fost comunicata petentei la data de 3.09.2008, iar în termen de 20 de zile de la aceasta data petenta trebuia sa formuleze plângere împotriva acesteia la prim procurorul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta. Petenta s-a adresat cu plângere împotriva acesteia la prim procurorul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta la data de 22.09 2008, data postei si a fost solutionata prin ordonanta din 16.10.2008 prin care sa respins plângerea. Cum plângerea petentei nu a fost solutionata în termenul de 20 zile prevazut de art. 277 din Codul de procedura penala, în intervalul 23.09 -12.10.2008, in baza alin.1 si 2 ale art. 2781 Cod procedura penala petentul se poate adresa instantei în termen de 20 zile, care curge de la expirarea termenului de 20 zile.

Petenta s-a adresat instantei de judecata abia la data de 13 noiembrie 2008, cu depasirea termenul instituit în mod imperativ de lege, nefiind un termen de recomandare.

S-a aratat ca potrivit art.185 Cod procedura penala, când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului si nulitatea actului facut peste termen. Ca atare, neexercitarea în termen a unui drept procesual conform textului mentionat, conduce la pierderea acestuia.

Totodata, instanta de fond a aratat ca solutia dispusa este în acord si cu jurisprudenta Curtii Constitutionale care, prin decizia nr. 295/2005, a stabilit ca, prin instituirea unui termen de catre legiuitor pentru formularea unei plângeri la procurorul ierarhic superior împotriva rezolutiei de netrimitere în judecata, termen a carui nerespectare ar determina respingerea ca tardiva a plângerii conform art. 278 alin 3 cod procedura penala, nu este încalcat principiul constitutional al liberului acces la justitie, iar solutia este aplicabila, prin analogie, si situatiilor în care plângerea este adresata instantei. Reglementarea unui termen special reprezinta o optiune a legiuitorului care reflecta preocuparea acestuia în sensul asigurarii exigentelor unui proces echitabil.

O solutie contrara ar da nastere arbitrariului si ar crea premiza ca o persoana care nu a respectat termenul special reglementat de lege pentru formularea plângerii – fie la prim-procuror, fie la instanta, sa obtina analizarea temeiniciei plângerii sale, desi nu a respectat prevederile legale care îi confera acest drept.

În acest fel petenta care îsi exercita în mod abuziv dreptul la petitie ar fi încurajata la asemenea conduita si pe viitor, iar dispozitiile ce reglementeaza termenele din art. 278 si art. 2781 Cod procedura penala ar fi lipsite de finalitate si de eficienta.

Nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului si nulitatea actului facut peste termen. Ca atare, neexercitarea în termen a unui drept procesual conform textului mentionat, conduce la pierderea acestuia , fapt pentru care plângerea petentei va fi respinsa ca tardiva.

Împotriva acestei hotarâri în termen legal a declarat recurs petenta S.C. U.P. S.R.L. Ovidiu, judetul Constanta, criticând-o pentru nelegalitate sustinând ca fata de data la care face dovada ca i s-a comunicat ordonanta atacata, respectiv 28.10.2008, plângerea formulata la 13.11.2008 ora 11,20 se circumscrie termenului de 20 de zile prevazut de lege.

Verificând sentinta penala recurata, în raport de criticile aduse si din oficiu conform art.385/6 alin.3 c.p.p. – dub toate aspectele Curtea constata uzrmatoarele:

Petenta S.C. U.P. S.R.L. Ovidiu a formulat plângere împotriva ordonantei procurorului general al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta din 16.10.2008 pronuntata în dosarul nr.419/II/2/2008 prin care a fost respinsa plângerea împotriva rezolutiei f.n./1.09.2008 pronuntata în dosarul nr.572/P/2009 de Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta, cerând desfiintarea acestora.

Plângerea a fost întemeiata pe dispozitiile art.2781 Cod procedura penala.

Tribunalul Constanta a apreciat ca plângerea formulata de petenta este tardiva în raport de prevederile art.278 alin.1 si 2 Cod procedura penala coroborate cu art.277 Cod procedura penala si art.185 Cod procedura penala retinând ca termenul de 20 de zile prevazut de dispozitiile articolului mai sus mentionat este un termen de decadere.

În cauza, Curtea constata incidenta cazului de casare prevazut de art.3859 alin.1 pct.1 Cod procedura penala – nerespectarea dispozitiilor privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei.

Fata de prevederile art.25 si art.27 alin.1 Cod procedura penala care stabilesc competenta dupa materie a judecatoriei si tribunalului ca instante de fond, plângerea formulata de petenta S.C. U.P. S.R.L. împotriva ordonantei de scoatere de sub urmarire penala a învinuitului D.J. pentru art.84 alin.1 pct.2 si art.84 alin.1 pct.3 din Legea nr.59/1934 si neînceperea urmaririi penale pentru art.215 alin.13, 4, Cod penal si art.292 Cod penal este de competenta Judecatoriei ca prima instanta.

Curtea de Apel Constanta, în baza art.38515 pct.2 lit.”c” Cod procedura penala si în referire la art.3859 alin.1 pct.1 Cod procedura penala, a admis ca fondat recursul penal declarat de petenta S.C. U.P. S.R.L. – cu sediul în Ovidiu, judetul Constanta, împotriva sentintei penale nr.71 din data de 18.02.2009, pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul penal nr.9951/118/2008.

A casat sentinta penala nr.71 din data de 18.02.2009, pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul penal nr.9951/118/2008 si a dispus rejudecarea cauzei de catre Judecatoria Constanta – instanta competenta.

Etichete: