Top

Îmbogăţire fără just temei. Îmbunătăţiri aduse imobilului unui terţ

Îmbunătăţirile aduse imobilului unui comerciant, de către un altul, în vederea desfăşurării ulterioare a unor activităţi comerciale comune, pot fi recuperate – în măsura imposibilităţii punerii în practică a proiectului de colaborare – pe calea îmbogăţirii fără just temei.

Reclamanta a adus îmbunătăţiri şi modernizări activului ,,Vraja mării’’, ce aparţine societăţii pârâte, în perspectiva încheierii ulterioare a unui contract de asociere în participaţiune.

Raportul contractual nu s-a mai finalizat, însă pârâta nu a acceptat plata contravalorii acestor lucrări, pe considerentul unei supraevaluări în documentele justificative.

Procesele-verbale încheiate între reprezentanţii părţilor, corespondenţa şi documentele depuse în susţinerea acţiunii probează în mod netăgăduit că lucrările au fost efectuate de reclamantă.

Împrejurarea că societatea nu a emis pârâtei factură pentru suma pretinsă nu poate fi reţinută în cauză, întrucât reclamanta a probat existenţa unui fapt juridic care a condus la mărirea patrimoniului pârâtei, pe seama reducerii patrimoniului său, cu valoarea îmbunătăţirilor aduse imobilului.

În absenţa unei convenţii între părţi care să permită atragerea răspunderii civile contractuale, precum şi a oricărui alt mijloc juridic de recuperare a pierderii suferite, acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără just temei este fondată.

(sentinţa civilă nr. 1283 COM/ 22.05.2001. Prin decizia civilă nr. 547/ 2001, Curtea de Apel-secţia comercială a admis recursul şi a modificat în parte sentinţa, ca urmare a reducerii cuantumului pretenţiilor, prin plăţile efectuate.)

Etichete: