Top

Verificarea creanţelor. Lucrări efectuate asupra imobilului debitorului.

Nu vor putea fi declarate, faţă de debitorul în faliment, creanţele rezultate din îmbunătăţirile aduse de locatar imobilului deţinut de creditoare în temeiul unui contract de asociere, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut obligativitatea efectuării unor asemenea lucrări, iar societatea care a exploatat imobilul nu a avut acordul proprietarului spaţiului – societatea în faliment – pentru efectuarea îmbunătăţirilor.

S.C. MAESTRO S.R.L.Constanţa, lichidator al debitoarei S.C. F S.A., a contestat creanţa de 6.555.026 lei, declarată de S.A. A S.A., solicitând neînscrierea acesteia pe tabelul definitiv al obligaţiilor societăţii în faliment.

S-a susţinut că societatea pârâtă a declarat suma ca fiind contravaloarea unor lucrări de investiţii realizate la un imobil al debitoarei, deţinut de creditoare în temeiul unui contract de asociere încheiat în anul 1994.

Suma pretinsă nu este datorată, întrucât, aşa cum susţine lichidatorul, clauzele contractuale nu prevedeau obligativitatea efectuării unor asemenea lucrări; mai mult, societatea care a exploatat imobilul nu a avut acordul proprietarului spaţiului – debitor în faliment – pentru îmbunătăţirile realizate.

Instanţa a reţinut că prezenta contestaţie este întemeiată.

Raporturile juridice stabilite între cele două societăţi au avut la bază contractul de asociere nr. 3937/ 26.09.1997, al cărui obiect a fost asocierea în vederea preluării şi valorificării produselor prevăzute în obiectul de activitate al fiecăruia dintre asociaţi.

Aportul S.C. F S.A. – debitoare în cauză – a constat la acea dată în punerea la dispoziţia asociatului său a unui spaţiu comercial, magazin nr. 4, asupra căruia S.C. A S.A. a pretins efectuarea unor lucrări de hidroizolaţie, zugrăveli şi reparaţii ale instalaţiei electrice. Factura emisă la 23.12.1997 pentru contravaloarea acestor lucrări nu a fost acceptată de proprietarul spaţiului şi nici nu se regăseşte în contabilitatea debitoarei.

Instanţa a reţinut că operaţiunile efectuate constituie lucrări de întreţinere asupra cărora proprietarul nu şi-a exprimat acordul şi care nu au fost menţionate în sarcina sa, prin convenţia încheiată.

În aceste condiţii, aceste cheltuieli au fost efectuate de asociat în raport de prevederile art. 1447 cod civil, ele neputând fi imputate debitoarei.

(sentinţa civilă nr. 3226 COM/ 18.12.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: S-ar putea opina că dată fiind natura contractului părţilor, care nu prevedea o locaţiune a imobilului debitoarei, clauzele privind participarea asociaţilor la beneficiile şi pierderile asocierii presupuneau implicit şi participarea proprietarului la suportarea acelor cheltuieli necesare derulării contractului; aşa fiind, chiar în absenţa unor clauze contractuale referitoare la realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri aduse spaţiului comercial ori a lipsei dovezii de acceptare a acestor lucrări facturate proprietarului, se puteau administra probele necesare determinării necesităţii efectuării acestor lucrări – din perspectiva asocierii – şi cota de contribuţie a fiecărei părţi, potrivit art. 251 şi art. 254 alin. 2 cod com.

Etichete: