Top

Coproprietari apartamente; Actiune în pretenţii privitoare la părţile comune ale imobilului

Prin actiunea civilă legal timbrată înregistrată la Judecătoria Făurei sub nr.269/228/2007 reclamanta PM a solicitat în contradictoriu cu pârâţii IM si IL ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa în cauză să se dispună obligarea lor la plata sumei de 400 lei cu titlu de pretenţii si a cheltuielilor de judecată.Prin sentinţa civilă nr. 286/04.mai 2007 s-a admis ca fondată actiunea civilă, s-au obligat pârâţii în cauză să plătească reclamantei suma de 400 lei cu titlu de pretenţii si suma de 40 lei cheltuieli de judecată pe motivul că reclamanta a făcut dovada pretenţiilor sale deoarece din probe rezultă că aceasta locuieste împreună cu pârâtii într-un condominiu,că apartamentul său se află la ultimul etaj, că având acoperişul deteriorat a efectuat lucrârile de hidroizolatii pe o suprafaţă de 100 mp,că toti locatarii aveau obligatia cf legii locuinţei să achite c/val lucrarilor, că pârâţii au refuzat plata cotei ce li se cuvenea din totalul cheltuielilor că refuzul lor la plata echivaleaza cu o îmbogăţire fără just temei deoarece lucrările în cauză au profitat si celor care locuiesc la un etaj inferior.

Etichete: