Top

Interpretarea clauzelor contractuale. Obligaţii corelative.

Obligaţiile corelative cuprinse în contactul sinalagmatic urmează a fi interpretate în acord cu voinţa părţilor contractante, pentru a determina care obligaţie este prevalentă şi constituie punctul de plecare în executarea celeilalte.

Dacă nu au fost îndeplinite cele care determinau derularea normală a contractului şi care reveneau în primul rând reclamantei (spre exemplu, plata unui avans în termenul stabilit, notificarea pârâtei asupra momentului eliberării mărfii, etc.) culpa contractuală a societăţii pârâte în executarea propriilor obligaţii nu poate fi invocată.

Reclamanta S.C. GAAD INVEST INTERNATIONAL S.R.L.Constanţa a solicitat să se constate rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la 19.03.1998 cu pârâta S.C. UTILAJ GREU S.A. Basarabi, pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor acestei societăţi şi obligarea ei la restituirea, în valoare actualizată, a avansului acordat pentru achiziţionarea de fier vechi, precum şi la daune–interese.

În considerente s-a arătat că pe baza acestor raporturi contractuale, pârâta s-a angajat să livreze cantitatea de 800 tone de fier vechi la preţul de 79 dolari/tona, plătibil în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii.

S-a susţinut că deşi beneficiarul a achitat avansul stabilit contractual, pârâta nu l-a mai invitat la semnarea procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă şi nu l-a notificat asupra depozitării mărfii la locul determinat (Portul Basarabi).

Acţiunea este nefondată.

Conform clauzelor contractuale referitoare la termenele de livrare – recepţie, beneficiarul avea obligaţia de a prelua marfa în termen de 45 de zile de la data încheierii convenţiei, dar ulterior datei de 01.04.1998.

Predarea – primirea mărfii se realiza pe baza unui proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, încheiat în Portul Basarabi, în prezenţa reprezentanţilor părţilor.

Beneficiarul avea totodată obligaţia de a comunica partenerului său contractual caracteristicile navei destinate încărcării mărfii ,,cu cinci zile înainte de sosirea acesteia, moment în care începe şi transportul mărfii în Portul Basarabi’’.

Prin urmare, între obligaţiile corelative ale părţilor, cele care determinau derularea normală a contractului reveneau reclamantei, întrucât avea obligaţia de a achita avansul în termenul stabilit, dar şi pe aceea de a notifica pârâtei denumirea şi caracteristicile navei cu care urma a fi efectuat transportul.

Îndeplinirea acestora îndrituia societatea pârâtă să înceapă demersurile de transportare a mărfii la locul de recepţie şi încărcare.

Întrucât nu a fost probată culpa contractuală a societăţii pârâte în executarea obligaţiilor, iar părţile au convenit în mod expres asupra reţinerii avansului în cazul nederulării contractului în 45 de zile de la data naşterii raporturilor juridice, acţiunea reclamantei urmează a fi respinsă ca nefondată.

(sentinţa civilă nr. 2147 COM/ 08.09.2000, definitivă conform deciziei civile nr.89/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr. 617/2003 a C.S.J.-secţia comercială)

Etichete: