Top

Contract de prestaţii telefonice. Titularul obligaţiei de plată.

Schimbarea denumirii societăţii comerciale nu atrage crearea unei persoane juridice noi, astfel că titularul unei obligaţii nu se poate considera, într-o asemenea situaţie, exonerat de îndeplinirea ei.

Sub aspectul răspunderii civile contractuale, modificarea sediului persoanei juridice are acelaşi efect, cu excepţia cazului în care prestaţiile părţilor depind în mare măsură de acest element, iar modificarea a fost notificată partenerului contractual.

Acţiunea reclamantei ROMTELECOM S.A. Constanţa privind obligarea pârâtei S.C. SM S.R.L. Constanţa la plata contravalorii prestaţiilor telefonice efectuate până la 12.11.1999, pentru postul telefonic deţinut, a fost respinsă ca nefondată.

Instanţa a reţinut că faţă de prevederile art. 200 din Legea nr. 31/1990 republicată, pârâta nu se poate apăra în sensul că este o persoană juridică distinctă de S.C. AS S.R.L. – beneficiarul prestaţiilor telefonice, menţionat în contract – câtă vreme textul legii stabileşte că schimbarea denumirii societăţii nu atrage crearea unei persoane juridice noi.

Netemeinicia pretenţiilor reclamantei a fost, însă, reţinută pe considerentul că sunt solicitate sume în contul prestaţiilor telefonice efectuate şi ulterior datei la care asociatul unic al societăţii reclamante a înstrăinat apartamentul ce constituia sediul social al persoanei juridice; în aceste condiţii, după luna august 1999, societatea pârâtă nu mai putea fi obligată la plata contravalorii acestor servicii.

(sentinţa civilă nr. 1415 COM/ 31.05.2001; decizia civilă nr. 560 / 26.11.2001 a Curţii de Apel Constanţa a modificat în tot sentinţa, ca efect al admiterii recursului reclamantei, iar acţiunea a fost admisă. S-a reţinut că prestatorul serviciilor nu a fost înştiinţat de intenţia reclamantei de a renunţa la postul telefonic, fiind lipsită de relevanţă împrejurarea înstrăinării imobilului către un terţ.)

Etichete: