Top

Societate bancară. Acţiune în regres faţă de trăgătorul cecului. Termen de exercitare.

Potrivit art. 73 din Legea nr. 59/1934, acţiunea în regres a posesorului contra trăgătorului unui cec se prescriu în termen de şase luni, calculate de la expirarea termenului de prezentare.

Acelaşi termen de prescripţie se aplică şi acţiunii băncii, ca posesoare a filei cec, dacă plata s-a realizat peste limita disponibilului acestuia.

Reclamanta BASA – Sucursala Constanţa a solicitat obligarea pârâţilor S.C. R S.R.L. şi CN la plata în solidar a sumei de 15.371.721 lei, cu titlu de daune.

S-a susţinut că la 27.07.1999, societatea bancară a primit spre plată o filă cec pentru suma de 23.166.366 lei, cu scadenţa la 27.07.1999. Banca a introdus fila cec în compensare şi a onorat plata. Din totalul sumei, pârâtul CN a achitat în aceeaşi zi 2.000.000 lei, iar ulterior, la 28.07.1999 suma de 6.000.000 lei.

Diferenţa a rămas neachitată.

Instanţa a invocat din oficiu excepţia prescrierii dreptului la acţiune, în raport de prevederile art. 73 din Legea nr. 59/1934.

Potrivit acestui text, acţiunea în regres contra trăgătorului se poate face de către bancă, dacă plata s-a realizat peste limita disponibilului acestuia, în termen de şase luni, calculate de la data plăţii efectuate.

În speţă, acţiunea a fost depusă la instanţă la 30.03.2000, cu mult peste termenul prevăzut de lege pentru formularea unei asemenea cereri.

(sentinţa civilă nr. 60 COM/ 16.01.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 691/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: