Top

Faliment. Cerere de luare în posesie a bunurilor gajate. Cerinţa existenţei unei creanţe faţă de debitor a titularului cererii. ( II )

Cererea de luare în posesie a bunurilor gajate de debitor este admisibilă după deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, întrucât potrivit art. 86 alin.1 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, măsurile dispuse de această lege nu se suspendă în cazul acestei proceduri.

B.R.D.–GROUPE SOCIETE GENERALE – Sucursala Tulcea a solicitat judecătorului sindic să încuviinţeze luarea în posesie, în procedura falimentului S.C. IMEX S.R.L.Constanţa, a bunurilor mobile gajate de debitoare în favoarea băncii, conform art. 86 alin. 2 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999.

Potrivit acestui text, în vederea executării garanţiei sale, creditorul care a îndeplinit formalităţile de publicitate, pentru opozabilitate faţă de terţi, poate solicita judecătorului sindic luarea în posesie a bunului.

Întrucât în cauză constituirea şi transcrierea garanţiei s-a realizat anterior deschiderii procedurii, dispoziţiile menţionate pot fi invocate de creditorul care tinde la valorificarea garanţiei sale.

(încheierea nr. 1884 COM/20.07.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 453/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: