Top

Răspundere civilă delictuală. Pază juridică. Condiţii pentru invocarea prejudiciului produs de animale.

Proprietarul unui animal, sau acela care se serveşte de el în cursul serviciului, este responsabil pentru prejudiciul cauzat de acel animal, dacă cel vătămat probează că paguba se datorează persoanei care era obligat să-i asigure paza juridică.

Potrivit art. 1001 cod civil, proprietarul unui animal, sau acela care se serveşte de el, în cursul serviciului, este responsabil pentru prejudiciul cauzat de animal, indiferent dacă animalul se află sau nu sub paza sa.

Textul reflectă cerinţa legii, de întrunire a două premise pentru angajarea răspunderii: victima prejudiciului să probeze că paguba se datorează unui animal, dar şi că la data producerii ei, animalul se afla în paza juridică a persoanei chemate să răspundă.

În speţă, reclamanta – societate de asigurare – şi-a îndreptat acţiunea în pretenţii faţă de pârâtul AN, întrucât în urma unui accident rutier produs în municipiul Mangalia a fost avariat un autoturism marca Opel, pentru care au fost achitate asiguratului 92.170.000 lei. Procesul-verbal de constatare a evenimentului rutier a consemnat că principala cauză de producere a accidentului a constituit-o lăsarea fără supraveghere, pe partea carosabilă, a două cabaline, proprietatea pârâtului AN.

Pârâtul a contestat că ar fi proprietarul cailor şi a solicitat administrarea probei testimoniale, pentru a dovedi că animalele sale se aflau în alt loc decât cel al accidentului. A susţinut, totodată, că organele de poliţie nu l-au anchetat în legătură cu situaţia creată, nu a fost chemat să preia animalele şi nici nu i-a fost transmisă amenda aplicată prin procesul-verbal.

Aceste apărări au fost reţinute de către instanţă.

Probele administrate au dovedit că stabilirea proprietarului cabalinelor nu a fost justificată de o documentare efectuată cu ocazia producerii accidentului; organele de poliţie nu au comunicat instanţei actele care au condus la identificarea pârâtului ca persoană culpabilă.

Nefiind dovedită paza juridică a pârâtului, în condiţiile art. 1001 cod civil, acţiunea reclamantei va fi respinsă.

(sentinţa civilă nr. 8668 COM/ 12.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: