Top

Reincredintare minori

Judecătoria Moineşti Judecător: OLguţa Lungu Tranole Sentinţa civilă nr.1752 din 12 august 2010 Cod:

Constată că reclamanta M.M. -1. prin cererea înregistrată la data de …, 1-a chemat în judecată pe pârâtul H. V., solicitând a se dispune reîncredinţarea minorilor H. R. nasc. la data de … şi H.Ş.R. nasc. la data de ….

Cererea s-a timbrat cu 10 lei conf. chitanţei nr…., depusă şi anulată la dosar şi t.j. de 0,3 lei iar în motivare se arată că părţile au avut calitatea de soţi,au divorţat şi minorii rezultaţi din căsătorie, au fost încredinţaţi reclamantei spre creştere şi educare,care solicită prin prezenta să-i fie reîncredinţaţi fostului soţ.

In cauză s-au depus acte, instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

Prin s.c. nr…. pronunţată de Judecătoria Moineşti, s-a desfăcut căsătoria părţilor, minorul Ş. R. fiind încredinţat reclamantei spre creştere şi educare.

Cu toate că la data respectivă era născut şi minorul R., acesta nu a fost încredinţat cu ocazia divorţului nici unui părinte.

Prezent în instanţă, pârâtul a fost de acord cu modificarea măsurii încredinţării minorului Ş.R. şi a solicitat să-i fie încredinţat şi celălalt minor spre creştere şi educare, deoarece ambii minori se află în îngrijirea acestuia.

Audiat în Camera de Consiliu minorul Ş.R., şi-a manifestat dorinţa de a fi încredinţat tatălui spre creştere şi educare.

Din ancheta socială efectuată în cauză se reţine că tatăl minorilor are condiţiile materiale şi morale necesare îngrijirii şi educării celor doi minori.

Pârâtul nu a solicitat ca reclamanta să fie obligată să participe la cheltuielile de întreţinere a minorilor, instanţa urmând să sisteze efectele s.c. nr. … pronunţată de Judecătoria Moineşti cu privire la obligarea pârâtului la pensie de întreţinere, începând cu data înregistrării cererii.

Pârâtul are posibilitatea să solicite pensie de întreţinere pentru minori pe calea unei acţiuni separate.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

ÎN DREPT:

In temeiul art.44 alin.l din C.familiei se va admite acţiunea.

Tags: