Top

Excludere asociat. Fraudă în dauna societăţii.( I )

Potrivit art. 217 alin.1 lit.d din Legea nr. 3171990 republicată, poate fi exclus din societatea cu răspundere limitată asociatul adminstrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială ori de capitalul social în folosul său ori al altora.

Frauda în dauna societăţii realizată de asociatul administrator este susţinută de efectuarea unor operaţiuni financiare care nu au fost reflectate în contabilitatea societăţii.

Acţiunea în excluderea pârâtului IM din cadrul societăţii comerciale cu răspundere limitată a fost motivată pe activitatea frauduloasă derulată de acest asociat, care declarându-se în fals unic asociat, a încheiat un act adiţional de prelungire a unui contract de asociere în participaţiune cu o terţă persoană juridică, a emis facturi şi a angajat cheltuieli, operaţiunile financiare nefiind realizate prin contul societăţii.

Probele administrate au dovedit ca pârâtul avea în cadrul societăţii atribuţii stabilite de comun acord cu cel de-al doilea asociat, ambii având însă drept de administrare, potrivit actelor constitutive.

Pârâtul a semnat în cursul lunii decembrie 2000 un act adiţional la contractul de asociere în participaţiune încheiat cu o societate comercială din domeniul agricol, prelungind în aceste condiţii termenul de valabilitate al raporturilor juridice, cu toate că nu a existat o hotărâre a asociaţilor în acest sens.

Expertiza contabilă efectuată la solicitarea societăţii reclamante a stabilit că pârâtul nu a ţinut evidenţa operaţiunilor realizate în legătură cu producţia obţinută din asociere şi a beneficiilor societăţii din valorificarea producţiei (lapte). Totodată, din răspunsurile la interogator rezultă recunoaşterea pârâtului asupra livrării laptelui obţinut din derularea contractului de asociere către alte persoane juridice, iar nu societăţii comerciale reclamante, deturnând astfel scopul încheierii acestui raport juridic.

Nu au fost reţinute apărările acestuia referitoare la acordul exprimat de celălalt asociat pentru toate aceste operaţiuni, întrucât nu au fost susţinute prin acte care să reflecte voinţa asociaţilor, prin hotărâri ale adunării generale, potrivit actului constitutiv şi legii.

Fiind invocate ca temei în drept dispoziţiile art. 217 lit. d). din Legea nr. 31/ 1990, instanţa a reţinut că în speţă a fost probată frauda în dauna societăţii realizată de asociatul administrator.

(sentinţa civilă nr. 8514 COM/ 05.12.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 337/ 2003 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: