Top

Contract sinalagmatic.Inopozabilitatea faţă de terţi.

Potrivit art. 969 cod civil, convenţiile produc efecte între părţile care l-au încheiat, fără a putea fi opuse unui terţ; titularul dreptului de proprietate asupra unui spaţiu comercial nu va putea fi ţinut, în absenţa unui acord expres al acestuia, de contractul de asociere încheiat anterior transmiterii dreptului de proprietate, între două persoane juridice.

Reclamantul GD a solicitat evacuarea S.C. R S.R.L. Constanţa din spaţiul situat în Constanţa, str. Eliberării nr. 10, bl. I parter. Imobilul a intrat în proprietatea reclamantului prin vânzare efectuată la 18.03.2000, pe parcursul derulării – în acelaşi spaţiu – a unui contract de asociere în participaţiune între două societăţi.

Potrivit art. 253 cod com., asociaţia în participaţiune nu constituie, în privinţa celui de-al treilea, o persoană juridică nouă, distinctă de persoana asociaţilor.

Ori, între reclamant şi persoanele juridice care au încheiat contract de asociere nu există nici un raport juridic obligaţional, izvorât din contractul de asociere.

Dreptul pârâtei de a utiliza spaţiul comercial, în temeiul acestui contract, nu este opozabil proprietarului acestuia.

Faţă de aceste considerente, acţiunea urmează a fi admisă.

(sentinţa civilă nr. 7670 COM/ 8.11.2002, irevocabilă)

Etichete: