Top

Excludere asociat. Fraudă în dauna societăţii.( II )

Lipsa profitului societăţii cu răspundere limitată nu echivalează cu fraudarea intereselor societăţii de către administrator.

Acţiunea în excludere a asociatului pârât a fost formulată de fosta soţie a acestuia, asociată, la rândul său, în societatea cu răspundere limitată.

În considerente s-a susţinut că pârâtul a împrumutat diverse sume de bani în contul societăţii şi a garantat cu bunurile acesteia, afectându-i grav activitatea şi punând în pericol existenţa persoanei juridice.

S-a apreciat că pârâtul comite fraudă în dauna societăţii, servindu-se de capitalul social în folosul său şi neînregistrând în contabilitate profitul obţinut, fapt care atrage incidenţa art. 217 alin.1 lit. d din Legea nr. 31/1990 republicată.

Aceste susţineri nu sunt, însă, întemeiate.

Documentele depuse în cauză probează existenţa unui împrumut anterior desfacerii căsătoriei celor doi soţi asociaţi, garanţia privind bunuri personale ale pârâtului.

Frauda în dauna societăţii nu este prezumată de împrejurarea că societatea a înregistrat pierderi iar nu profit, cu atât mai mult cu cât la dosar au fost depuse copii ale bilanţurilor contabile.

În absenţa unor probe care să dovedească această fraudă, în modalitatea reclamată, acţiunea urmează a fi respinsă.

(sentinţa civilă nr. 614 COM/ 16.03.2001, definitivă conform deciziei civile nr. 852/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: