Top

Ipotecă. Nulitate pentru lipsa consimţământului.

Art. 948 cod civil consacră consimţământul valabil al părţii care se obligă, ca pe o condiţie esenţială pentru validitatea unei convenţii.

Dovedirea împrejurării că reclamantul nu a semnat contractul de garanţie imobiliară echivalează cu lipsa consimţământului titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, de a constitui ipoteca în vederea garantării executării obligaţiei debitorului.

Reclamanţii TV şi TM au chemat în judecată societatea bancară şi au solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se constate nulitatea absolută a contractului de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 20943// 16.06.1993 şi transcris în Registrul de transcripţiuni al Judecătoriei Constanţa sub nr. 20817/ 16.03.1993, încheiat în vederea garantării unui credit acordat societăţii comerciale MA S.R.L. Constanţa.

S-a susţinut că sancţiunea aplicabilă contractului rezidă în absenţa consimţământului la încheierea acestui act, reclamanţii susţinând că nu au participat vreodată la constituirea ipotecii. Acest fapt este confirmat, astfel cum susţin reclamanţii, de faptul ca unica semnătură existentă pe contract nu este a pretinşilor garanţi ipotecari.

Acţiunea este întemeiată.

Contractul de garanţie imobiliară datat 16.06.1993, având ca obiect imobilul reclamanţilor, poartă o singură semnătură pentru garanţii obligaţi în solidar cu titularul obligaţiei de restituire a creditului bancar. Raportul de expertiză criminalistică efectuat la 28.12.1998 în cursul urmăririi penale iniţiate de societatea bancară a relevat faptul că semnătura existentă pe act la rubrica ,,debitori (garanţi)’’ nu aparţine reclamanţilor.

Art. 948 cod civil consacră consimţământul valabil al părţii care se obligă, ca pe o condiţie esenţială pentru validitatea unei convenţii.

Contract solemn, ipoteca impune manifestarea de voinţă expresă a părţilor.

În cauză, absenţa semnăturilor pe contractul de garanţie imobiliară confirmă lipsa exprimării consimţământului titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, de a constitui ipoteca.

Lipsa consimţământului reclamanţilor la încheierea actului atrage sancţiunea nulităţii absolute a contractului.

sentinţa civilă nr. 1352 COM/ 25.05.2001, irevocabilă prin decizia civilă nr. 456/ 2001 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: