Top

Consimţământ

Reclamantul a învestit instanţa cu acţiune în anularea a două contracte de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică şi a unui contract de donaţie, invocând vicierea consimţământului vânzătoarei.

Pe baza probelor administrate între care şi o expertiză medico-legală, Curtea a constatat că, consimţământul vânzătoarei a fost viciat prin dol.

Serviciile medicale făcute constat unui bolnav incurabil (pârâta este medic) cât şi comportarea pârâtei F.M. constituie activităţi captatorii şi de sugestionare manifestate în scopul de determinare a defunctei la încheierea contractelor.

Decizia civilă nr.966/11.06.2004

Etichete: