Top

Obligatia de a face

Pe rol se află pronunţarea cauzei civile privind pe apelanta – reclamantă DM, şi pe intimata – pârâtă BK – bancă în faliment – prin lichidatori judiciari XX SPRL şi SC XX, formulată împotriva sentinţei civile nr. 1122 din 15.04.2008 pronunţată de Judecătoria Bârlad în dosarul nr. 4695/189/2008, având ca obiect obligaţie de a face.

Asupra apelului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 1122/15.04.2008 Judecătoria Bârlad a respins cererea formulată de reclamanta DM in contradictoriu cu parata BK prin lichidatori SC XX SA si SC XX SRL.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de apel, instanţa de control judiciar a reţinut că apelul este neîntemeiat pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte primul motiv de apel, instanţa de control judiciar nu-l va mai analiza în condiţiile în care apelanta a renunţat să-l mai susţină motivat de faptul că a fost calificată apel calea de atac în cauză.

Prin contractul de creditare nr. 3454/21.12.1994, banca în faliment a împrumutat SC XX SRL cu suma de 20.000.000 lei vechi, ca garanţie fiind instituită ipoteca în favoarea băncii şi asupra imobilului din B, ipotecă materializată în contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 109/17.01.1995.

La data de 22.01.1996, se încheie între aceleaşi părţi actul adiţional nr. 181 la contractul de credit nr. 3454/1994, prin care societatea este creditată de bancă cu suma de 25.000.000 lei vechi, ca garanţie fiind folosită aceeaşi ipotecă asupra aceluiaşi imobil şi ipoteca autentificată sub nr. 108 din 17.01.1995.

Între părţi intervine o tranzacţie prin care stabilesc modalitate de a stinge o parte din debitul datorat prin actul adiţional nr. 181 din 22.01.1996 garantat cu contractul de ipotecă nr. 108/17.01.1995. Deşi apelanta susţine că prin această plată s-a stins întregul debit datorat, din tranzacţie a rezultat că s-a plătit doar debitul contractat prin actul adiţional, nu şi pentru contractul de credit nr. 3454/1994 pentru care s-a instituit ipoteca nr. 109. Apelanta nu a făcut dovada că s-au achitat toate debitele pentru care s-au constituit ipoteci pe imobilul în litigiu.

Faţă de cele arătate, de dispoziţiile art. 296 al. 1 C. proc. Civ., instanţa va respinge apelul, urmând să păstreze hotărârea instanţei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul formulat de apelanta DM împotriva sentinţei civile nr. 1122/15.04.2008 a Judecătoriei Bârlad pe care o păstrează.

Tags: