Top

Lichidator judiciar. Înlocuire.

Art. 20 din Legea nr. 64/1995 republicată prevede că în orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice – dol sau culpă gravă – şi în condiţiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecătorul sindic îl poate înlocui, prin încheiere.

În practică pot fi întâlnite însă şi alte situaţii care impun desemnarea unui alt lichidator, fiind avute în vedere stadiul procesual, considerentele persoanei nominalizate în cauză şi poziţia procesuală a creditorilor.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 64/1995 republicată, în cazul procedurii falimentului, judecătorul sindic desemnează un lichidator, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 17 – 21 din lege.

Textul art. 20 prevede că în orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice – dol sau culpă gravă – şi în condiţiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecătorul sindic îl poate înlocui, prin încheiere.

În practică pot fi întâlnite însă şi alte situaţii care impun desemnarea unui alt lichidator, ţinându-se seama de stadiul procesual, de considerentele persoanei nominalizate în cauză şi de poziţia procesuală a creditorilor.

Întrucât persoana fizică nominalizată nu şi-a putut îndeplini obligaţiile legale, pe considerentul exercitării atribuţiilor de administrator la o societate comercială înscrisă pe tabelul practicienilor în reorganizare judiciară, iar creditorii şi-au exprimat acordul pentru numirea unui alt lichidator, se va admite cererea de înlocuire a expertului desemnat.

(sentinţa civilă nr. 2728 COM/ 29.10.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: