Top

Judecătorul sindic nu poate încălca dreptul creditorilor ce deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor de a desemna lichidatorul şi a-i stabili remuneraţia.

Decizia civilă nr. 430/R/26 mai 2006, pronunţată în dosarul nr. 2346/44/2006

Prin încheierea nr. din 30 martie 2006, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 102/F/2005 al Tribunalului Vrancea, s-a admis propunerea administratorului judiciar S.C. „S&V Consult Expert” S.R.L. Focşani şi, în temeiul art.106 alin.1 din Legea nr. 64/1995 s-a dispus intrarea în faliment a societăţii debitoare S.C. „Rotextil” .S.R.L. Mărăşeşti.

În baza art. 106 alin. 2 din lege s-a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare a acesteia.

Conform art. 28 din Legea nr. 64/1995 s-a numit lichidator S.C. „S&V Consult Expert” .S.R.L. Focşani, cu atribuţiile prev. de art. 29 din lege şi o remuneraţie netă lunară de 1.000 lei noi (RON).

S-a pus în vedere debitoarei să predea lichidatorului, în termen de 10 zile, gestiunea averii sale.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut că, prin sentinţa civilă nr. 375/24.11.2005 s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului debitoarei S.C. „Rotextil” S.R.L. Mărăşeşti, la cererea creditoarei D.G.F.P. Vrancea.

Prin raportul depus la 16.03.2006, administratorul judiciar S.C. „S&V Consult Expert” S.R.L. Focşani a propus trecerea la procedura falimentului, arătând că nu s-a depus în termenul defipt de lege nici un plan de reorganizare şi debitoarea nu dispune de resurse financiare pentru redresarea activităţii.

O cerere în acelaşi sens a depus, la data de 24.03.2006, şi creditoarea D.G.F.P. Vrancea.

Judecătorul sindic a reţinut că debitoarea nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi nici unul din subiectele îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile art. 91 din Legea nr. 64/1995 republicată, astfel că a constatat îndeplinite condiţiile prev.de art.106 din lege.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea D.G.F.P. Vrancea.

Curtea de Apel a admis recursul declarat de creditoare şi a modificat în parte încheierea recurată în sensul că a stabilit remuneraţia lichidatorului la 15 % din sumele realizate din lichidarea averii debitoarei.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut că judecătorul sindic, prin încheierea prin care se decide intrarea în faliment, dispune şi desemnarea unui lichidator, precum şi stabilirea atribuţiilor şi a remuneraţiei acestuia (art.106 alin.2 lit. b din Legea nr.64/1995, republicată).

Însă, în condiţiile art.28 alin.1 rap. la art.23 alin.1 din Legea nr.64/1995 republicată, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui lichidator, stabilindu-i şi remuneraţia în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului (hotărâre care, de altfel, nu a fost încă emisă).

În speţă, creditoarea D.G.F.P. Galaţi are, potrivit tabelului definitiv al creanţelor o creanţă în sumă de 62.157 RON, ce reprezintă un procent de 88,28% din valoarea totală a creanţelor.

Întrucât recurenta deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor, judecătorul sindic este obligat să fixeze remuneraţia propusă de aceasta (în speţă, un onorariu de succes în procent de 15% din sumele realizate din lichidarea averii debitoarei) iar nu o sumă forfetară lunară, aşa cum greşit a procedat.

Aşa fiind, constatând că judecătorul sindic a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor legale ce stabilesc dreptul creditorilor ce deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor de a desemna lichidatorul şi a-i stabili remuneraţia, potrivit art.312 alin.3 şi art.304 pct.9 C.pr.civ., a admis recursul declarat de D.G.F.P. Vrancea.

Etichete: