Top

Aplicarea articolului 107 alineat (1) litera D din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Potrivit dispoziţiilor art. 107 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic decide intrarea în faliment a societăţii debitoare în situaţia aprobării raportului administratorului judiciar prin care se propune această măsură.

Decizia nr. 147 din 28 februarie 2011

Etichete: