Top

Acţiune în răspunderea administratorului societăţii în faliment. Culpă concurentă a administratorilor.

În absenţa unei delimitări, prin actele constitutive, a atribuţiilor celor doi administratori şi conferirea ambilor de puteri depline, oricare dintre pârâţi poate fi ţinut răspunzător pentru neîndeplinirea obligaţiei privind ţinerea contabilităţii societăţii.

Nerespectarea acestei obligaţii legale poate atrage răspunderea lor concurentă, pentru pasivul societăţii.

Reclamanta S.C. MERCUR TRADING S.A. Bucureşti a solicitat declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de debitoarea sa S.C. TIPO METSOR S.R.L. Constanţa, iar după prezentarea raportului final al lichidatorului a apreciat că sunt întrunite condiţiile angajării răspunderii personale a celor doi administratori menţionaţi în actele constitutive, în vederea acoperirii prejudiciului de 154.930.626 lei.

Acţiunea a fost admisă astfel cum a fost formulată.

În speţă s-a dovedit faptul că societatea în încetare de plăţi, declarată în faliment la 06.09.1999, nu are bilanţuri contabile anuale prezentate organelor fiscale, în ultimii trei ani de activitate, lichidatorul fiind în imposibilitate să identifice documentaţia curentă la sediul social.

În absenţa unei delimitări, prin actele constitutive, a atribuţiilor celor doi administratori şi conferirea ambilor de puteri depline, oricare dintre pârâţi poate fi ţinut răspunzător pentru neîndeplinirea obligaţiei privind ţinerea contabilităţii societăţii.

Fiind probate, în aceste condiţii, culpa pârâţilor din perspectiva textului art. 124 alin. 1 din Legea nr. 64/1995 republicată, prejudiciul creditorului, cât şi raportul de cauzalitate între fapta culpabilă şi paguba suferită, cei doi administratori vor fi obligaţi să acopere, din patrimoniul propriu, pierderea suportată de creditorul societăţii comerciale.

(sentinţa civilă nr. 852 COM/18.02.2002. Prin decizia civilă nr. 492/2002, Curtea de Apel Constanţa-secţia comercială a admis recursul pârâtului SA şi a modificat în parte hotărârea de fond. S-a considerat că deşi atribuţiile administratorilor nu au fost strict delimitate prin actele constitutive, pierderea suferită de societatea bucureşteană s-a datorat exclusiv pârâtului ND, singurul care a deţinut actele contabile ale societăţii, acesta fiiind şi cel care a angajat societatea în raporturile contractuale. Întrucât pârâtul ND a fost singurul care s-a comportat ca administrator al societăţii, va fi şi cel care va suporta prejudiciul.)

Etichete: