Top

Retragere asociat. Societate comercială cu răspundere limitată. Constatare judecătorească.

Cererea de retragere din societate este admisibilă în condiţiile în care unul dintre asociaţi constată că se află în imposibilitate de a participa la activitatea societăţii.

S.C. MM S.R.L. s-a înfiinţat, în temeiul actului constitutiv autentificat sub nr. 2752/ 03.09.1999, având ca asociaţi pe BL şi PG, la capitalul social de 2.000.000 lei cota de participare fiind stabilită în mod egal.

Constituirea societăţii a fost autorizată prin încheiere pronunţată la 08.09.1999 de judecătorul delegat la O.R.C. Constanţa.

Conform art. 221 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicată, în absenţa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, asociatul din societatea cu răspundere limitată se poate retrage, pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului.

Părăsirea municipiului Constanţa de asociatul-administrator PG, fără a face cunoscută noua adresă, imposibilitatea desfăşurării vreunei activităţi în absenţa acestuia şi lipsa accesului reclamantului la documentele contabile ale persoanei juridice, sunt motive temeinice, care îndreptăţesc admiterea cererii de retragere din societate.

În virtutea caracterului intuitu personae, societatea cu răspundere limitată se bazează pe încrederea asociaţilor. În speţă, retragerea asociatului reclamant este justificată de imposibilitatea realizării uniunii de interese şi a întrunirii voinţei necesare realizării scopului comun stabilit la data înfiinţării societăţii.

(sentinţa civilă nr. 1351 COM/ 25.05.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: