Top

Atribuire temporara beneficiu folosinta imobil

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12790 (05.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  locaţiune, închiriere

Prin sentinta civila nr. 12790 din 5 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca inadmisibila, cererea formulata de reclamantii BV si BD in contradictoriu cu paratii IE si IV, prin care se solicita atribuirea beneficiului folosintei imobilului situate in Iasi, str. Stejarilor, nr. 13, bl. 13, sc. B, et. 4 pana la solutionarea definitive si irevocabila a dosarului nr. 3034/245/2008, avand ca obiect iesire din indiviziune.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a analizat cu prioritate exceptia inadmisibilitatii actiunii, invocata de catre parati, apreciind-o ca fiind intemeiata, pentru motivele ce vor fi expus e in continuare.
Partajul reprezinta acea operatiune juridica prin care se pune capat starii de indiviziune prin impartirea in natura si/sau prin echivalent a bunurilor aflate in indivizune, avand ca efect inlocuirea cu efect retroactiv a cotei parti ideale cu drepturi exclusive asupra bunurilor determinate in materialitatea lor.

Partajul de folosinta reprezinta o operatiune juridica prin care coindivizarii isi impart temporar numai fructele sau uneori posesia asupra bunurilor aflate in indiviziune, fara a se stabili cu caracter definitiv fondul lor de proprietate si intervine deobicei in cazul in care exista neintelegeri cu privire la folosinta bunurilor.
Instanta a retinut ca partajul de folosinta, desi nu este reglementat prin dispoz. Codului civil, este compatibil cu starea de indiviziune, existand posibilitatea rezolvarii situatiei pe cale judecatoreasca numai in cazul in care partajarea este posibila in fapt, fara vatamarea intereselor coproprietarilor si daca nici unul dintre ei nu cere iesirea din indiviziune. In consecinta, in situatia in care exista o cerere de iesire din indiviziune aceasta impiedica partajul de folosinta; or, in cauza de fata, instanta a retinut ca pe rolul Judecatoriei Iasi partile au intentat un proces avanad ca obiect iesire din indiviziune.

Pe de alta parte, instanta a retinut ca paratii se opun cererii formulata de reclamanti, or in lipsa consimtamantului acestora, instanta nu poate da curs solicitarii de a atrbui provizoriu beneficiul de folosinta al imobilului asupra caruia s-a solicitat iesirea din indiviziune cu caracter definitiv.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a analizat cu prioritate exceptia inadmisibilitatii actiunii, invocata de catre parati, apreciind-o ca fiind intemeiata, pentru motivele ce vor fi expus e in continuare.

Partajul reprezinta acea operatiune juridica prin care se pune capat starii de indiviziune prin impartirea in natura si/sau prin echivalent a bunurilor aflate in indivizune, avand ca efect inlocuirea cu efect retroactiv a cotei parti ideale cu drepturi exclusive asupra bunurilor determinate in materialitatea lor.
Partajul de folosinta reprezinta o operatiune juridica prin care coindivizarii isi impart temporar numai fructele sau uneori posesia asupra bunurilor aflate in indiviziune, fara a se stabili cu caracter definitiv fondul lor de proprietate si intervine deobicei in cazul in care exista neintelegeri cu privire la folosinta bunurilor.
Instanta a retinut ca partajul de folosinta, desi nu este reglementat prin dispoz. Codului civil, este compatibil cu starea de indiviziune, existand posibilitatea rezolvarii situatiei pe cale judecatoreasca numai in cazul in care partajarea este posibila in fapt, fara vatamarea intereselor coproprietarilor si daca nici unul dintre ei nu cere iesirea din indiviziune. In consecinta, in situatia in care exista o cerere de iesire din indiviziune aceasta impiedica partajul de folosinta; or, in cauza de fata, instanta a retinut ca pe rolul Judecatoriei Iasi partile au intentat un proces avanad ca obiect iesire din indiviziune.

Pe de alta parte, instanta a retinut ca paratii se opun cererii formulata de reclamanti, or in lipsa consimtamantului acestora, instanta nu poate da curs solicitarii de a atrbui provizoriu beneficiul de folosinta al imobilului asupra caruia s-a solicitat iesirea din indiviziune cu caracter definitiv.

Etichete: , , ,