Top

Partaj bunuri comune. Atribuirea bunurilor mobile unui singur coproprietar.

Atribuirea în totalitate a bunurilor către unui dintre coproprietari, fără acordul acestuia duce la încălcarea principiului împărţelii în natură a bunurilor mobile supuse partajului.

Decizia civila nr. 3/R din 07.01.2010 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Focşani reclamanta CV a solicitat partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei cu pârâtul.

Judecătoria Focşani a admis cererea, a dispus partajarea bunurilor şi ca efect al partajului a atribuit pârâtului imobilul casă de locuit cu obligaţia de a achita reclamantului 1/2 din valoarea reprezentând cota sa parte iar cu privire la bunurile mobile, a dispus formarea a două loturi egale ca valoare şi atribuirea bunurilor fiecărei părţi.

Tribunalul Vrancea prin decizia civilă nr. 118/26 mai 2009, a admis apelul declarat de pârât şi a dispus atribuirea bunurilor din lotul pârâtului către reclamantă cu obligarea acesteia la plata sumei de 16.965,50 lei cu titlu de sultă.

A reţinut că împărţeala în natură a bunurilor mobile ar duce la scăderea valorii bunurilor atribuite şi la imposibilitatea folosirii lor pentru viitor, fiind dotări ale imobilului.

Ca urmare a recursului declarat Curtea de Apel Galaţi a reţinut că instanţa de apel a făcut aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 6735 alin. 2 Cod procedură civilă.

Este adevărat că prin partajul în natură nu trebuie să se ajungă la o imposibilitate a folosirii bunului sau scăderea valorii, însă regula ce o impune art. 6735 Cod procedură civilă este partajul în natură.

Bunurile ce au făcut obiectul partajului fiind obiecte de mobilier – chiar dacă au fost achiziţionate pentru imobilul atribuit pârâtului, fiind bunuri mobile este posibilă partajarea în natură.

Atribuirea în totalitate către unul dintre coproprietari, fără acordul acestuia duce la încălcarea dispoziţiilor art. 6735 Cod procedură civilă, împovărându-l exagerat prin obligarea la plata contravalorii cotei părţi către celălalt coproprietar.

Etichete: